Voor de cultuursubsidies voor de periode 2025-2028 komt een relatief eenvoudige aanvraagronde, dat schrijft de staatssecretaris van Cultuur in een brief aan de Tweede Kamer. Ze kiest ervoor om de opzet van de culturele basisinfrastructuur (BIS) gelijk te houden aan de vorige ronde.

Met name gemeenten met meer dan 100.000 inwoners zijn de belangrijkste medefinanciers van instellingen in de BIS. Veranderingen in de BIS zijn daarom van invloed op lokaal beleid en de ambities van de huidige coalities. De VNG was dan ook voor een verlenging van de subsidieperiode voor de culturele basisinfrastructuur (2020-2024). Ondanks ons standpunt kunnen we ons vinden in het besluit van de staatssecretaris, omdat het voldoet aan de belangrijkste voorwaarden die wij aan ons standpunt verbonden: behoud van beleidsvrijheid van gemeenten en nieuwe instroom.

Voordelen

Gunstig voor de sector is dat dit besluit moet zorgen voor minder administratieve lasten bij de instellingen én er ook ruimte blijft voor nieuwkomers. Ook vinden wij het positief dat de eerdere verruiming van het beschikbare budget van € 25 miljoen per jaar in de periode 2025-2028 overeind blijft, om zo meer aanvragen te kunnen honoreren.

Herijking cultuurbestel

In de brief reageert de staatssecretaris ook op de oproep van de Raad voor Cultuur om gelijktijdig met de verlenging van de BIS te werken aan de herijking van het huidige cultuurbestel. De Raad deed in maart dit jaar daartoe een eerste verkenning. De herijking betreft onder andere de rijksregelingen, evenals de wijze waarop rijk, gemeenten en provincies de culturele infrastructuur gezamenlijk vormgeven.

VNG gesprekspartner in vernieuwingsagenda

De staatssecretaris verzoekt de Raad voor Cultuur om in het najaar van 2023 met een advies te komen. Een van de aandachtspunten onder de noemer ‘vernieuwingsagenda voor de toekomst’ is de samenwerking tussen de overheden. De VNG ziet zich, als het gaat om gemeenten, óók als gesprekspartner op dit onderwerp, zowel richting de Raad als naar het rijk (OCW) en de provincies (IPO).

Eerdere oproepen tot verlenging

In de brief aan de Kamer reageert de staatssecretaris op een advies van de Raad voor Cultuur (november 2021) en een motie van Kamerlid Ploumen (juni 2021). De oproep was een eenmalige verlenging van de cultuursubsidieperiode te overwegen. In juni dit jaar spraken we met de staatssecretaris over het complexe vraagstuk rondom verlenging van de BIS tijdens een bestuurlijk overleg en deelde haar standpunt.

Meer informatie