De Tweede Kamer behandelt maandag 14 november het onderdeel Cultuur van de OCW-begroting met staatssecretaris Uslu. In een position paper vraagt de VNG aandacht voor onder andere compensatie voor de energierekening van culturele instellingen, de zorgplicht voor bibliotheken en fair pay voor makers.

1. Compensatie energierekening culturele instellingen vergt aanvullend budget buiten de cultuurbegroting.

2. Bibliotheken – Gemeenten verwelkomen het extra budget maar willen geëxpliciteerd zien wat de zorgplicht behelst.

3. Fair Pay door medeoverheden oftewel een eerlijke beloning van culturele en creatieve professionals – Gemeenten kunnen het voorbeeld van de staatssecretaris slechts volgen als zij, net zoals op de rijksbegroting, aanvullend budget voor ontvangen: € 70 miljoen.

4. Archeologie: eens met staatssecretaris om te focussen op het borgen van de archeologische functie niet op de invulling daarvan.

5. Basisinfrastructuur (BIS): De VNG kan zich vinden in het besluit van de staatssecretaris om de BIS niet te verlengen, vanwege het behoud van beleidsvrijheid van gemeenten en nieuwe instroom.

Position paper

Position paper onderdeel Cultuur van de Begroting van het Ministerie van OCW (318kB)

Zie ook