Met haar visiedocument 'De kracht van creativiteit' geeft de staatssecretaris van Cultuur invulling aan de € 170 miljoen aan extra middelen voor cultuur uit het coalitieakkoord. We leggen uit wat dit betekent voor gemeenten en op welke onderdelen het extra geld de gemeenten bereikt.

In dit artikel over de ‘de kracht van creativiteit’ leest u wat het voor gemeenten inhoudt. Het gaat daarbij om de volgende onderdelen:

  • Extra geld voor cultuurcoaches en jongeren
  • Extra geld voor bibliotheken
  • Nationaal Akkoord Amateurkunst
  • Eerlijke beloning cultuursector
  • Erfgoed Deal verlengd
  • Erfgoedzorg: ondersteuning gemeenten bij archeologie