Gemeenten hebben combinatiefunctionarissen op basis van de Impuls brede scholen, sport en cultuur. Vanaf 2012 kwam er een forse uitbreiding bij met buurtsportcoaches. Dit gebeurde in het kader van de Brede Impuls Combinatiefuncties.

Uitbreiding buurtsportcoaches en cultuurcoaches

Sinds 1 januari 2019 is de regeling voor combinatiefuncties aangepast. De nieuwe regeling heeft een andere focus en er komt meer budget beschikbaar. Daardoor kan het aantal buurtsport- en cultuurcoaches in Nederland uitgebreid worden en kunnen de (nieuwe én huidige) functionarissen breder ingezet worden. 

Publicaties & Brieven