Combinatiefunctionarissen zijn buurtsport- en cultuurcoaches die sporten, bewegen en deelnemen aan cultuur voor iedereen mogelijk maken. Ze combineren sport of cultuur met ten minste één andere sector zoals onderwijs, zorg, welzijn of het bedrijfsleven. Combinatiefunctionarissen zijn in dienst van gemeenten op basis van de Brede regeling combinatiefuncties.

Uitbreiding buurtsportcoaches en cultuurcoaches

Sinds 1 januari 2019 is de regeling voor combinatiefuncties aangepast. De nieuwe regeling heeft een andere focus en er komt meer budget beschikbaar. Daardoor kan het aantal buurtsport- en cultuurcoaches in Nederland uitgebreid worden en kunnen de (nieuwe én huidige) functionarissen breder ingezet worden. 

Publicaties & Brieven