Organisatie

Ministerie van VWS

Publicatie soort

Overig

Jaar van uitgifte

2021

De minister en staatssecretaris van VWS hebben op 12 februari 2021 in verband met de gevolgen van de coronacrisis op het welbevinden van burgers de Kamerbrief ‘Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl’ uitgebracht, die ook handelt over sport en bewegen. Het gaat om een extra incidenteel bedrag van € 200 miljoen in 2021. Een gezonde leefstijl is volgens de brief meer dan ooit noodzakelijk. € 15 miljoen wordt daarom ingezet voor een extra impuls bij de lokale sportakkoorden om sport en bewegen gericht te bevorderen o.a. via een activiteitenbudget voor de buurtsportcoaches. Een gezonde en actieve leefstijl wordt gestimuleerd met € 23,5 miljoen o.a. via extra ondersteuning voor de uitvoering van de lokale preventieakkoorden gericht op bewezen leefstijl-interventies.