Organisatie

Kenniscentrum Sport c.s.

Publicatie soort

Overig

Jaar van uitgifte

2018

Het landelijke Kenniscentrum Sport en de ondersteuningsorganisatie Sport en Bewegen in de buurt hebben in januari 2018 de zogeheten tipsheet ‘Duurzame en integrale lokale inzet van de buurtsportcoaches’ voor gemeenten e.a. laten verschijnen. Deze is gebaseerd op gesprekken met betrokkenen plus de eerdere evaluatie over de resultaten van Brede impuls combinatiefuncties door het Mulier Instituut samen met 8 sportkunde-opleidingen.