Nieuws
Rapport
Sinds 2019 monitort het Mulier Instituut, met steun van het ministerie van VWS, de inzet en resultaten van de BRC. De resultaten van de 4 editie uit 2022 zijn gebaseerd op een vragenlijst onder de deelnemende gemeenten. Zij hebben vragen beantwoord over de thema’s: realisatie van functies, functieniveaus en salarissen...
museum
Overig
LKCA heeft vooruitlopend op de evaluatie van de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) onderzoek gedaan onder gemeenten. Hoe zetten zij de cultuurcoaches in? Welke kansen en uitdagingen zien zij? Welke wensen hebben ze voor de toekomst? De onderzoeksresultaten én aanbevelingen voor het vervolg van de regeling leest u in ‘Cultuurcoaches onder...
Kinderen spelen muziek
Overig
Op basis van de Bestuurlijke Afspraken 2019-2022 onderzoekt het Mulierinstituut in opdracht van het ministerie van VWS mede in overleg met OCW en de VNG jaarlijks met name de kwantitatieve ontwikkeling in het kader van de Brede Regeling Combinatiefuncties. Mulierinstituut: Monitor landelijke regeling combinatiefuncties
jeugdvoetbal
Overig
Het landelijke Kenniscentrum Sport en de ondersteuningsorganisatie Sport en Bewegen in de buurt hebben in januari 2018 de zogeheten tipsheet ‘Duurzame en integrale lokale inzet van de buurtsportcoaches’ voor gemeenten e.a. laten verschijnen. Deze is gebaseerd op gesprekken met betrokkenen plus de eerdere evaluatie over de resultaten van Brede impuls...
Overig
Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst/LKCA heeft in maart 2020 twee publicaties voor gemeenten e.a. uitgebracht. Het betreft ‘Bruggenbouwers in cultuur’, met aandacht voor o.a. de cultuurcoach: een functionaris die deelname aan cultuur stimuleert en verbindingen legt met andere domeinen. Voorts is er de handreiking ‘Zicht op cultuurcoaches. Vier stappen...
rij boeken in een bibliotheek
Overig
De oorspronkelijke Bestuurlijke afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties 2019-2022 zijn op vrijdag 29 juni 2018 getekend door Rijk en VNG. Het ging om € 72,5 miljoen per jaar als Decentralisatie-uitkering in het Gemeentefonds voor 3.625 fte buurtsport- en cultuurcoaches. Nadien is dit opgehoogd met 50 fte cultuur tot € 73,5 miljoen...
sport in gymzaal