Organisatie

Rijksoverheid

Publicatie soort

Overig

Jaar van uitgifte

2019

De oorspronkelijke Bestuurlijke afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties 2019-2022 zijn op vrijdag 29 juni 2018 getekend door Rijk en VNG. Het ging om € 72,5 miljoen per jaar als Decentralisatie-uitkering in het Gemeentefonds voor 3.625 fte buurtsport- en cultuurcoaches. Nadien is dit opgehoogd met 50 fte cultuur tot € 73,5 miljoen oftewel 3.675 fte, voor Nederland 3.665 fte. Vanaf 2020 is het bedrag € 75 miljoen plus index in 2021 en 2022. 350 gemeenten doen mee met een deelnamepercentage van 60 tot 132% van hun norm. Zij worden geacht daarbij 60% cofinanciering te organiseren. De doelstellingen zijn: een leven lang inclusief sporten, bewegen en cultuur beoefenen met focus op talentontwikkeling van jeugd, groepen die belemmeringen ervaren en mensen in armoede; lokale verbindingen tussen domeinen en voorzieningen realiseren; aanbieders versterken.