Bibliotheekwerk is een taak van gemeenten. Lokale bibliotheken lenen niet alleen boeken uit, maar ontwikkelen zich tot knooppunten van kennis, contact en cultuur in de samenleving. De ontwikkeling wordt gesteund door een Innovatieagenda van de bibliotheken.

Cao Openbare Bibliotheken

De leden van de Vereniging Openbare Bibliotheken en van de vakorganisaties FNV Publiek Belang en CNV Connectief hebben juni 2015 ingestemd met een nieuwe cao Openbare Bibliotheken (OB). De cao heeft een looptijd van 4 jaar, van 15 juni 2015 tot 30 juni 2019. Gedurende de looptijd van de cao OB is er jaarlijks 1,75% loonruimte beschikbaar. Jaarlijks onderhandelen de partijen over hoe de loonruimte wordt ingezet. Nadere cao-afspraken vanaf 1 juli 2019 moeten nog worden gemaakt.

Wet- en regelgeving Openbare Bibliotheekvoorzieningen

De Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen (Wsob) is sinds 1 januari 2015 van kracht. De Wsob verankert de landelijke digitale bibliotheek als een rijkstaak. Daarnaast brengt het lokale bibliotheken, provinciale serviceorganisaties en de Koninklijke Bibliotheek samen in 1 bibliotheeknetwerk, waarvoor de 3 overheidslagen gezamenlijk verantwoordelijk zijn.

Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed

In de Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed voor gemeenten staat de aanpak op hoofdlijnen hoe gemeenten op een kosteneffectieve manier kunnen toewerken aan het CO2-arm én aardgasvrij maken van het eigen maatschappelijk vastgoed.

Cijfers, trends en ontwikkelingen

In de databank die de Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft ingericht op de website Bibliotheekinzicht zijn open data over bibliotheken in te zien, te analyseren en te downloaden. Ook is een Dashboard Bibliotheekstatistiek ingericht met een visuele presentatie van relevante cijfers, trends en ontwikkelingen.

Publicaties & Brieven