De Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed is klaar. Die bevat de aanpak voor gemeenten om in 30 jaar hun maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Uitgangspunt is het reduceren van de CO₂-uitstoot met 95%. Daarnaast moeten alle gebouwen aardgasvrij worden gemaakt.
Veel gemeenten werken actief aan digitale inclusie, maar helaas is het nog niet genoeg. Onderzoek van de Ombudsman wijst uit dat een kwart van de mensen de digitalisering te snel vindt gaan. Onze brochure '(Digitale) inclusie: aan de slag met gemeentelijke dienstverlening' biedt inspiratie en maakt u wegwijs.
De minister van OCW wil de specifieke uitkeringen onderwijs aan gemeenten niet indexeren. Zij heeft ook geen index-garantie afgegeven voor de jaren vanaf 2020. Deze maatregel treft kleine kinderen met onderwijsachterstanden, voortijdige schoolverlaters en laaggeletterden in de volwasseneneducatie.
Op 1 januari 2015 is de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) ingevoerd. De Wsob geeft overheden en bibliotheekorganisaties een actueel kader voor het bieden van diensten op het gebied van informatie, educatie en cultuur aan het algemene publiek.
Minister Van Engelshoven van OCW en PvdA-fractieleider Lodewijk Asscher openden op 7 oktober een nieuwe bibliotheek in het Noord-Hollandse Wognum. Asscher diende in 2017 een motie in voor betere bereikbaarheid van bibliotheken in kleine gemeenten.
‘Kun jij even lezen wat hier staat? Ik heb mijn bril niet bij me.’ Op mijn leeftijd kijkt niemand op van zo’n vraag. Natuurlijk, je kunt je leesbril vergeten zijn. Maar voor veel mensen in Nederland is het excuus van een vergeten bril één van de vele manieren om maar niet door de mand te vallen.
Mensen die moeite hebben met taal of het lastig vinden om met een computer te werken, krijgen extra hulp van gemeenten. Tijdens de aftrap van de Week van de Alfabetisering ondertekenden minister Van Engelshoven en burgemeester Eric van Oosterhout namens de VNG de afspraken hierover.
De VNG informeert haar leden over de ontwikkeling van de loonkosten 2017-2020 in verschillende welzijns- en cultuursectoren, in verband met de indexering van de subsidies/bekostiging.
Vijftien lokale bibliotheken, verspreid over het land, zijn gestart met een Informatiepunt Digitale Overheid. Bibliotheken en de grote uitvoeringsorganisaties voor publieke dienstverlening werken daarin samen om mensen dicht bij huis te ondersteunen bij digitaal contact met de overheid.
Stimuleer als overheid de motivatie van jongeren om te lezen intensief en systematisch. Dat staat in het advies van de Raad voor Culuur en de Onderwijsraad.