Gemeenten en Rijk werken op basis van het Interbestuurlijk Programma/IBP samen om de ca 2,5 miljoen laaggeletterden te ondersteunen bij het vaardig worden in taal, rekenen en digitalisering. Gemeenten besteden ook aandacht aan preventie. Er is rijksgeld beschikbaar voor educatie-aanbod en digitale inclusie. En via Tel mee met taal is er ad hoc subsidie voor samenwerkingsverbanden, werknemers en laag taalvaardige ouders.

Aanpak laaggeletterdheid bij gemeenten

Hoe helpt de gemeente Breda laaggeletterden? Wethouder Haagh vertelt over hun aanpak met een taalcursus en duidelijke communicatie. En Jaco kan nu zij kinderen voorlezen.

Ons standpunt

Het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid (taal, rekenen, digitale vaardigheden) is een verantwoordelijkheid van alle overheden. Gemeenten krijgen vanaf 2020 € 5 miljoen per jaar, oplopend tot € 7,3 miljoen in 2024. Aandachtspunten zijn o.a. verbinding met maatschappelijke vraagstukken, bereik, kwaliteit en monitoring. 

Educatie-aanbieders

Gemeenten in de arbeidsmarktregio's kunnen op basis van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (Web) educatie-aanbod voor volwassenen excl.  verplichte inburgeraars in de basisvaardigheden taal, rekenen en digitalisering inkopen of subsidiëren.  Ook is er rijksgeld voor preventie. Er zijn diverse grote aanbieders.

Kansrijk: column VNG-directeur Jantine Kriens over laaggeletterden

Een pleidooi aan gemeenten om elke kans aan te grijpen om onze laaggeletterde inwoners op weg te helpen.

Publicaties & Brieven