Gemeenten en rijk werken op basis van het Interbestuurlijk Programma/IBP samen om de ca 2,5 miljoen laaggeletterden te ondersteunen bij het vaardig worden in taal, rekenen en digitalisering. Gemeenten besteden ook aandacht aan preventie. Er is rijksgeld beschikbaar voor educatie-aanbod en digitale inclusie. En via Tel mee met taal is er ad hoc subsidie voor samenwerkingsverbanden, werknemers en laag taalvaardige ouders.

Aanpak laaggeletterdheid bij gemeenten

Hoe helpt de gemeente Breda laaggeletterden? Wethouder Haagh vertelt over hun aanpak met een taalcursus en duidelijke communicatie. En Jaco kan nu zij kinderen voorlezen.

Ons standpunt

De VNG zegt vanwege onvoldoende Rijksmiddelen en toenemende bureaucratie de bestuurlijke afspraken Laaggeletterdheid op. Gelet op het belang voor inwoners met onvoldoende basisvaardigheden willen we vanuit de VNG verder werken aan een bestuurlijke doorstart. We zijn hierover in gesprek met het rijk. 

Educatie-aanbieders

Gemeenten in de arbeidsmarktregio's kunnen op basis van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (Web) educatie-aanbod voor volwassenen excl.  verplichte inburgeraars in de basisvaardigheden taal, rekenen en digitalisering inkopen of subsidiëren.  Ook is er rijksgeld voor preventie. Er zijn diverse grote aanbieders.

Publicaties & Brieven