Juist nu tijdens de coronacrisis moet er meer aandacht zijn voor laaggeletterden. Dit stelt de Stichting Lezen en Schrijven in het pamflet 'Een leven lang ontwikkelen voor iedereen', waarin concrete actiepunten staan om de positie van laaggeletterden te verbeteren.
In week 42 debatteert de Tweede Kamer over de begroting van OCW. De VNG stuurde een position paper waarin we aandacht vragen voor laaggeletterdheid, passend onderwijs en onderwijshuisvesting.
Zoals bekend, zegde de VNG op 30 juni de Bestuurlijke afspraken laaggeletterdheid 2020-2024 op. De lokale educatie-activiteiten voor laaggeletterde volwassenen gaan ondertussen door en de VNG heeft overleg met het Rijk over landelijke verbeteringen.
'Daadkrachtig samen aan de slag om meer volwassenen vaardig te maken in lezen, schrijven, rekenen en met digitale apparaten.’ Dat was het doel van de Bestuurlijke afspraken laaggeletterdheid 2020-2024 tussen het Rijk en de VNG. Helaas verliep het anders dan verwacht.
Het ministerie van OCW heeft per brief laten weten uitstel te geven voor het indienen van de regionale programma’s laaggeletterdheid tot uiterlijk 1 januari 2021. De betrokken wethouders moeten de minister wel voor 1 juli laten weten wanneer zij het programma verwachten in te dienen.
De minister van OCW wil de specifieke uitkeringen onderwijs aan gemeenten niet indexeren. Zij heeft ook geen index-garantie afgegeven voor de jaren vanaf 2020. Deze maatregel treft kleine kinderen met onderwijsachterstanden, voortijdige schoolverlaters en laaggeletterden in de volwasseneneducatie.
De nieuwe gemeentelijke aanpak laaggeletterdheid die per 2020 is ingegaan komt onder druk te staan. De minister van OCW wil de reguliere educatie-uitkering aan gemeenten vanaf 2019 met terugwerkende kracht niet indexeren.
Wilt u kennis opdoen over de aanpak van laaggeletterdheid? Hoe u samen laaggeletterden kunt bereiken? Kijk dan eens naar de mogelijkheid voor een e-learning van VNG Academie.
‘Kun jij even lezen wat hier staat? Ik heb mijn bril niet bij me.’ Op mijn leeftijd kijkt niemand op van zo’n vraag. Natuurlijk, je kunt je leesbril vergeten zijn. Maar voor veel mensen in Nederland is het excuus van een vergeten bril één van de vele manieren om maar niet door de mand te vallen.
Mensen die moeite hebben met taal of het lastig vinden om met een computer te werken, krijgen extra hulp van gemeenten. Tijdens de aftrap van de Week van de Alfabetisering ondertekenden minister Van Engelshoven en burgemeester Eric van Oosterhout namens de VNG de afspraken hierover.