Voor het project Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid zoeken Stichting Lezen en Schrijven en de Koninklijke Bibliotheek 25 nieuwe gemeenten. Ouders krijgen met de gezinsaanpak geletterdheid ondersteuning met als doel dat hun kinderen betere maatschappelijke kansen hebben. 

Voortbouwen op aanpak gemeenten

De 25 nieuwe gemeenten gaan aan de slag met de aanpak zoals die is ontwikkeld in samenwerking met tien gemeenten die al zijn gestart met de gezinsaanpak. In deze fase wordt de ontwikkelde aanpak verder getoetst en aangescherpt zodat die voor alle gemeenten inzetbaar is.

Regierol gemeenten laaggeletterdheid

De gezinsaanpak is een onderdeel van de algemene aanpak van laaggeletterdheid. Eind 2024 moeten de Nederlandse gemeenten hierin de regierol vervullen. 

Meer informatie