Het vergroten van kansengelijkheid is een van de 3 doelen van de gemeentelijke propositie De Winst van het sociaal domein. Hoe kunt u als raadslid hierop invloed uitoefenen? We benoemen een aantal routes. Daarnaast is het nuttig om bij elk nieuw beleid steeds de vraag te stellen: hoe raakt dit de kansen van inwoners, vooral hen die nu al minder kansen hebben?