Gemeenten moeten aan elk kind toegankelijke voorschoolse voorzieningen bieden. Een belangrijke rol daarbij spelen integrale kindcentra. Dit zijn integrale en inclusieve basisvoorzieningen voor alle kinderen van 0-12 jaar. In de huidige regeerperiode komt € 170 miljoen voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Dit biedt gemeenten meer mogelijkheden om verder te werken aan de ontwikkeling van de Integrale Kindcentra.

Ons standpunt

Gemeenten willen integrale kindcentra voor kinderen van 0 tot 12 jaar, waarin kinderopvang, peuterspeelzaal en basisonderwijs samenkomen op één plek. De kopgroep voor Wethouders voor Kindcentra stimuleert deze ontwikkeling door kennisdaling en voert een actieve lobby voor een integraal en inclusief kindcentrum.

Lees meer over de kopgroep

Vraag en antwoord

Publicaties & Brieven