Overig
De VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2020 kunt u gebruiken om voor degesubsidieerde peuteropvang een inkomensafhankelijke tariefstelling vast te stellen.
22 juli 2019
Overige brief
Met de inwerkingtreding van de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (Wet IKK) per 1 januari 2018 is een aantal nieuwe kwaliteitseisen in de Wet kinderopvang ingevoerd. In de praktijk is gebleken dat er verschil van inzicht bestaat over de ruimte die een toezichthouder heeft om wel of geen overtreding vast...
Handreiking
Kinderopvangorganisaties en onderwijsinstellingen die veel samenwerken lopen soms aan tegen het betalen van de btw. Over deze problematiek is een infokaart verschenen waarin staat hoe onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties kunnen samenwerken, zonder dat dit kostenverhogend werkt.
18 oktober 2018
Brief aan parlement
In week 44 (29 okt. – 1 nov.) staat de begroting OCW gepland. De VNG vraagt uw aandacht voor het volgende: Voor- en Vroegschoolse Educatie: Maak ontwikkel- en leercentra mogelijk in wetgeving Voer een basistoegangsrecht in voor alle peuters Combinatie onderwijs/jeugd: de aansluiting tussen onderwijs, jeugdhulp en zorg moet worden...
Overig
De VNG-adviestabel voor ouderbijdragen voor het peuterwerk 2019 is beschikbaar. De tabel is afgestemd op de Landelijke Kinderopvangtoeslagentabel voor 2019. De VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2019 kunt u gebruiken om voor de gesubsidieerde peuteropvang een inkomensafhankelijke tariefstelling vast te stellen.
Overig
Het merendeel van de gemeenten maakt plannen, of voert plannen uit, om te zorgen dat alle peuters gebruik maken van voorschoolse voorzieningen. Ook kinderen van niet-werkende ouders. Dit blijkt uit de eerste Monitor Bereik van voorschoolse voorzieningen in Nederland. In 2015 werd geraamd dat 40 duizend peuters geen gebruik maakten...