15 april 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/025
Geachte leden van college en gemeenteraad, Hierbij ontvangt u opnieuw een overzicht van de actuele ontwikkelingen rond corona. Wij gaan in op de opening van de buitenschoolse opvang, nieuw onderzoek van AEF naar de financiële consequenties van corona in Q1 en Q2 2021, verdeling en verwerking van eerder toegezegde coronacompensatie...
Handreiking
Begin februari hebben Samir Bashara, wethouder in Hoorn, en Gijs van Rozendaal, voorzitter van de regiegroep Kindcentra 2020 de handreiking Lokaal samenwerken aan kindvoorzieningen online aangeboden aan Leonard Geluk, algemeen directeur van de VNG. De handreiking is opgesteld door PACT voor Kindcentra en is gemaakt voor én door wethouders en...
22 januari 2021
Brief aan kabinet
Geachte leden van het Kabinet, Op 18 januari heeft de VNG u in afschrift een brief gestuurd aan de Kamer over de kabinetsreactie op Ongekend Onrecht. Als medeoverheid hebben wij alle belang bij herstel van het vertrouwen in de overheid als geheel. Daarom deden wij in onze brief een aantal...
22 januari 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/004
Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst/Toeslagen compenseert hen daar financieel voor. Maar voor wie in de problemen is geraakt, is financiële compensatie niet altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Staatssecretaris Van Huffelen, verantwoordelijk...
Handreiking
Het organiseren van noodopvang voor leerlingen in een kwetsbare positie en voor kinderen van ouders met cruciale beroepen is een uitdaging voor het onderwijs. De kinderopvang heeft het onderwijs aangeboden om scholen waar nodig en mogelijk te ondersteunen bij de organisatie van de noodopvang. Deze handreiking is bedoeld als hulpmiddel...
Rapport
Met een Sociaal Medische Indicatie (hierna: SMI) kunnen gemeenten gezinnen (tijdelijk) ontlasten door een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang te bieden. De doelgroep van SMI bestaat uit gezinnen met kinderen tot en met 12 jaar waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, omdat de ouders niet (allebei) werken...