Het vergroten van kansengelijkheid is een van de 3 doelen van de gemeentelijke propositie De Winst van het sociaal domein. Hoe kunt u als raadslid hierop invloed uitoefenen? We benoemen een aantal routes. Daarnaast is het nuttig om bij elk nieuw beleid steeds de vraag te stellen: hoe raakt dit...
Factsheet
Gezinnen die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag kunnen om sociale en/of medische redenen wel kinderopvang nodig hebben. Hiervoor kan, door ouders of onder verantwoordelijkheid van ouders, een tegemoetkoming worden aangevraagd bij de gemeente. Het gaat om kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar of zolang...
31 mei 2021
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw Kroeskamp, In uw brief van 7 mei jl. met bovenstaand kenmerk heeft u de VNG uitgenodigd om op het conceptwetsvoorstel kwijtschelding aan KOT-gedupeerden te reageren. Dit wetsvoorstel geeft gemeenten een grondslag om openstaande belastingschulden van gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire kwijt te schelden. In uw brief vraagt u ons...
15 april 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/025
Geachte leden van college en gemeenteraad, Hierbij ontvangt u opnieuw een overzicht van de actuele ontwikkelingen rond corona. Wij gaan in op de opening van de buitenschoolse opvang, nieuw onderzoek van AEF naar de financiële consequenties van corona in Q1 en Q2 2021, verdeling en verwerking van eerder toegezegde coronacompensatie...
Handreiking
Begin februari hebben Samir Bashara, wethouder in Hoorn, en Gijs van Rozendaal, voorzitter van de regiegroep Kindcentra 2020 de handreiking Lokaal samenwerken aan kindvoorzieningen online aangeboden aan Leonard Geluk, algemeen directeur van de VNG. De handreiking is opgesteld door PACT voor Kindcentra en is gemaakt voor én door wethouders en...