Gemeenten zijn op verschillende terreinen bezig met de Global Goals.

Jaartal

2020

Vind inspiratie voor uw gemeente rond Global Goal 4: kwaliteitsonderwijs:

  • UNESCO Learning Cities: Inzetten op onderwijs, leven lang leren voor iedereen, en gemeentelijk beleid? Al twee Nederlandse Gemeenten zijn ‘UNESCO Learning City’: Den Bosch en Groningen.
  • Integrale kindcentra: Welke rol kunnen gemeenten vervullen in het bieden van ontwikkelingskansen aan alle kinderen? Een aantal gemeenten pakt de regie in het bieden van ontwikkelingskansen aan alle kinderen, door alle basisvoorzieningen en diensten voor kinderen samen te brengen in integrale kindcentra.