UNESCO Learning Cities

Inzetten op onderwijs, leven lang leren voor iedereen, en gemeentelijk beleid? Al twee Nederlandse Gemeenten zijn ‘UNESCO Learning City’ en wisselen via dit wereldwijde netwerk van ‘lerende steden’ uit over deze thema’s: Den Bosch en Groningen. Wereldwijd vormen 250 steden het netwerk.

Learning Cities bevorderen een leven lang leren dat inclusief is, van basis-tot hoger onderwijs, maar ook het leren binnen families, gemeenschappen en op de werkvloer. Het bevorderen van een leven lang leren in de deelnemende steden wordt ondersteund door uitwisseling binnen het netwerk via beleidsdialoog en peer learning, samenwerken aan concrete initiatieven, capaciteitsopbouw en het gezamenlijk ontwikkelen van beleidsinstrumenten.

Waarom ook aansluiten als Learning City? Het netwerk richt zich op onderwijs, duurzaamheid, innovatie en inclusie, onderwerpen waar gemeenten zoals Groningen zich ook op richten:

Door wereldwijd de samenwerking te zoeken en kennis en expertise uit te wisselen, biedt dit Groningen de kans om kennis te ontwikkelen, een netwerk op te bouwen en onze zichtbaarheid wereldwijd te vergroten.

Onderwijswethouder Carine Bloemhoff, Gemeente Groningen

Ook benieuwd hoe uw gemeente kan meedoen? Gemeenten kunnen lid worden door zich bij het netwerk aan te melden en de doelen en missie van het netwerk te onderschrijven. Een financiële contributie is niet vereist. Zowel gemeenten als niet-overheidspartijen kunnen een aanvraag indienen, maar de aanvraagmoet altijd worden ondersteund door het gemeentebestuur.

Kijk voor meer informatie op: www.uil.unesco.org/lifelong-learning/learning-cities.

Of neem direct contact op met Marike Bontenbal, Nationale UNESCO Commissie: mbontenbal@unesco.nl

Het netwerk van deze ‘lerende steden’ draagt bij aan Global Goal 4 (onderwijs) en Global Goal 11 (steden en gemeenschappen), vanuit de gedachte dat een leven lang leren de basis is voor duurzame ontwikkeling en dat het inwoners in staat stelt zich aan te passen aan een snel veranderende omgeving, door het verkrijgen van nieuwe kennis en vaardigheden.

doel gg 4 en 11

Integrale Kindcentra

Global Goal 4 gaat over inclusief onderwijs: gelijke toegang tot onderwijs op alle niveaus. Het gaat echter ook over een veilige, inclusieve en effectieve leeromgeving voor schoolgaande kinderen. Inclusief onderwijs betekent dat kinderen naar school kunnen, maar ook dat scholen kind-, handicap-en gendervriendelijk moeten zijn en dat alle kinderen gelijke toegang moeten hebben tot onderwijs van alle niveaus. Hoewel Nederland een hoge kwaliteit heeft van onderwijs, zijn van gelijke kansen steeds minder sprake volgens de Staat van het Onderwijs.

Welke rol kunnen gemeenten vervullen in het bieden van ontwikkelingskansen aan alle kinderen? In een versnipperd stelsel waarin verschillende partijen (noodzakelijkerwijs) vanuit eigen opdracht opereren, kunnen juist gemeenten het collectief belang bewaken en maatschappelijke spelers verenigen in deze maatschappelijke uitdaging. Bevorder optimale ontwikkelingskansen door hmet lokale partners integrale en inclusieve kindcentra in te richten!

Een aantal gemeenten pakt al de regie in het bieden van ontwikkelingskansen aan alle kinderen, door alle basisvoorzieningen en diensten voor kinderen samen te brengen in integrale kindcentra. Daarmee bieden ze een integrale en inclusieve aanpak van zowel opvang als onderwijs voor alle kinderen van 0-12 jaar. Kenmerkend voor deze kindcentra is dat het kind het vertrekpunt is, niet het aanbod of de voorzieningen.

De VNG heeft een handreiking uitgewerkt, met daarin een stappenplan en verschillende voorbeelden. Deze en meer informatie zoals praktijkvoorbeelden zijn te vinden bij het onderwerp kindcentra.

Meer informatie is te vinden via www.kindcentra2020.nl.

doelen gg 4 en 10