Maatschappelijk vastgoed verduurzamen

Gemeenten spelen een cruciale rol in de besparing van energie in de bebouwde kom; niet alleen bij nieuwbouw, maar ook bij bestaande gebouwen. De Maatschappelijk Vastgoed Scan, een eenvoudige online tool van de BNG Bank, helpt gemeenten hierbij.

Met deze online tool kunnen gemeenten snel een overzicht krijgen van mogelijke maatregelen en bijbehorende kosten om vastgoed in de gemeente te verduurzamen. Hiermee versnelt de scan het verduurzamingsproces. De scan geeft informatie over het huidige energielabel van het vastgoed in uw gemeente, besparingsmaatregelen per gebouw, vereiste vereiste investering inclusief terugverdientijd, mogelijke verbetering van het energielabel per pand, en de verwachte CO2-reductie van uw vastgoed.

Goes heeft 161 fysieke panden en 92 objecten. Het grootste object is het stadskantoor met 300 werkplekken. We hebben de Maatschappelijk Vastgoed Scan toegepast op ons meerjarige onderhoudsplan. We merken dat dit ons helpt om prioriteiten te stellen. Zo kunnen we in grote duurzame panden toch nog interessante besparingsmaatregelen met fikse CO2-reductie realiseren.

Wethouder Loes Meeuwisse, Gemeente Goes

U kunt de scan uitvoeren via https://www.bngbank.nl/mvs.

Door het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed voert u het Energieakkoord uit, en werkt u aan het aanjagen van de energietransitie (doel 7), duurzame praktijken bij overheidsopdrachten (doel 12),  duurzame verstedelijking (doel 11) en het reduceren van broeikasgassen (doel 13).

gg-7

Creatieve oplossingen in de energietransitie

Solarparken kenmerken zich tot dusver door een kaal terrein met een groot ijzeren hek eromheen, en klachten uit de omgeving. Dat kan veel beter! In Hengelo GLD, Gemeente Bronckhorst, is een wereldwijd uniek solarpark gerealiseerd; 7000 zonnepanelen in een landschappelijk en toegankelijk park.

De gemeente Bronckhorst het initiatief genomen om een solarpark te laten ontwikkelen en heeft haar gronden beschikbaar gesteld. Samen met de ontwikkelaars zijn de buurtbewoners betrokken bij de aanleg van het Solarpark en er voor gekozen om het een multifunctionele bestemming te geven. Het park is uniek omdat er niet voor een volle opwekcapaciteit is gekozen. Naast de panelen is er ruimte voor wandelpaden, klimbulten en wadi’s voor de afvoer van overtollig regenwater. Daarnaast wordt de biodiversiteit gestimuleerd met vlinders en een insectenhotel. Een lokale stichting onderhoudt het park en biedt educatie over duurzaamheid door rondleidingen te verzorgen en lezingen te geven.

Geïnspireerd en wilt u meer weten over dit project? Neem dan contac top met Erik Mol van de gemeente Bronckhorst (e.mol@bronckhorst.nl) of kijk op www.nlsolarparkdekwekerij.nl.

Solarparken in uw gemeente dragen bij aan de energietransitie (doel 7), zijn een maatregel tegen klimaatverandering (doel 13), en een multifunctioneel park zoals in Bronckhorst draagt ook nog eens bij aan behoud biodiversiteit (doel 15) en behoud van groen en lagere milieu-impact (doel 11).

GG 7