Zet Global Goals in als gemeentelijk communicatiemiddel

De Global Goals zijn dé duurzaamheidsagenda tot 2030, maar nog lang niet genoeg mensen zijn bekend met de doelen. Help dus mee om de Global Goals onder de aandacht te brengen, door ze te gebruiken als communicatiemiddel voor uw gemeente!

De Global Goals maken de complexiteit van duurzaamheid behapbaar voor inwoners (en collega’s). De kleurrijke doelen zijn herkenbaar en geven inwoners, lokale ondernemers en kennisinstellingen een gemeenschappelijke taal om samen te werken aan duurzaamheid. De Global Goals laten zien dat we allemaal een steentje bijdragen aan duurzaamheid.

Wat kunt u doen?

 1. Gebruik uw op maat gemaakte Gemeenten4GlobalGoals logo. U krijgt een logo bij aanmelding bij de Gemeenten4GlobalGoals campagne.
 2. Gebruik de Nederlandstalige icoontjes van de doelen om te laten zien hoe uw acties en beleid bijdragen aan de Global Goals.
  • Global Goals zichtbaar in het coalitieakkoord: klik hier
  • Global Goals verbonden met beleidsthema’s VNG: klik hier
 3. Maak via een website inzichtelijk hoe lokale initiatieven bijdragen aan het behalen van de Global Goals!
 4. De kleurrijke Global Goals-agenda doet het goed op Twitter; doet u ook mee? U kunt Tweeten over een bijeenkomst, evenement, nieuwsbericht of besluit dat te maken heeft met de Global Goals. Welke accounts kunt u in de gaten houden:
  • @G4GlobalGoals: De officiële Twitter-pagina van Gemeenten4GlobalGoals
  • @SDGNederland: het centrale Global Goals platform in Nederland, www.sdgnederland.nl

Door lokaal bewustzijn van de Global Goals op te wekken, kunt u samen met lokale spelers aan de slag om te werken aan duurzame steden en gemeenschappen (doel 11), niet alleen, maar in partnerschap (doel 17). Zie voor meer informatie de Global Goals campagnematerialen van VNG.

gg 11

Verticaal vergroenen

Meer groen in de stad: hoe pak je dit aan met beperkte ruimte? Een van de manieren is door bomen en planten te zetten op balkons en dakterrassen. Niet alleen geeft dit grauwe gebouwen een gezonde uitstraling, maar daarnaast is uit de praktijk gebleken dat een groene make-over van een flat een verbindende werking heeft voor de bewoners. Boven alles hebben de bomen een goede invloed op de luchtkwaliteit en dragen ze een steentje bij aan klimaatcompensatie; ze halen immers de CO2 uit de lucht en zetten die om in zuurstof en biomassa.

Hoe kunnen gemeenten hiermee aan de slag? Gemeente Utrecht heeft bijvoorbeeld bij een aanbesteding van bushokjes in de stad de eis gesteld dat deze zo duurzaam mogelijk moesten zijn. De winnende partij heeft driehonderd bushokjes voorzien van een sedumdak, dat zorgt voor vermindering van de fijnstof in de lucht. De gemeente stimuleert het aanleggen van groene daken in de stad: bewoners kunnen er via www.utrecht.nl/groendak subsidie voor aanvragen.

Het sedum-groene dak is een bouwsteen voor duurzame, klimaatadaptieve stedenbouw. De daken helpen bij het afvangen van fijnstof, bergen van regenwater en zorgen voor verkoeling bij hitte. Daarnaast vergroten groene daken ook de biodiversiteit in de stad. Wat zeer goed is voor de insecten zoals de bijen.

Wethouder Kees Diepeveen, Gemeente Utrecht

Een helpende hand nodig? Stichting Urban Street Forest plant samen met kinderen, buurtbewoners en en lokale organisaties bomen op balkons. Voor iedere boom op een balkon wordt er minstens één boom in een verwoestijnend gebied geplant. Urban Street Forest heeft al verticaal vergroend in Barcelona, Berlijn, Arnhem en Amsterdam. Klik hier voor meer informatie over Urban Street Forest.

Meer inspiratie? Kijk eens naar de verticale bossen die wereldwijd worden gebouwd

Door ook mee te vergroenen draagt u bij aan het verduurzamen van de bebouwde kom (doel 11) en het een halt toe roepen van ontbossing (doel 15).

gg 11

Vergroen schoolpleinen rondom Global Goals

ontwerp vergroening schoolpleinen

Weg met de harde, grijze betegelde schoolpleinen. Anno 2019 is het tijd om schoolpleinen, net als de rest van de bebouwde kom, te vergroenen; en dan het liefst geïnspireerd vanuit de Global Goals!

Hoe maak je een schoolplein, plein, of ander deel van de openbare ruimte Global Goals-proof? Kies een aantal focus-Global Goals waarop de ruimte gericht moet zijn. Deel de ruimte in het ontwerp in volgens een vlekkenplan, waarbij elke vlek correspondeert met een Global Goal. Zo kan elk deel van de ruimte een bepaalde functie vervullen; zoals bijvoorbeeld onderwijsfunctie (door bijvoorbeeld moestuinbakken neer te zetten krijgen kinderen educatie, doel 4, over voedselproductie, doel 2 en 12), of een sportfunctie (doel 3).

Hoe pakken gemeenten dit aan? Met haar actieplan Vergroening Schoolpleinen stimuleerde gemeente Rheden om lokale ondernemers speeltuinen en schoolpleinen te laten ontwerpen vanuit het perspectief van de Global Goals.

Bekijk hier het ontwerp! (PDF)

Door schoolpleinen en de openbare ruimte te vergroenen draagt u bij aan de verduurzaming van stedelijke gebieden (doel 11) en aan klimaatactie (doel 13).

gg-11