Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de participatie van hun inwoners en hebben een verantwoordelijkheid als werkgever. Om mensen aan de slag te helpen - en te houden - zet de VNG in op thema’s als modernisering cao, toekomstig pensioenstelsel en normalisering ambtenarenstatus.

VNG-standpunt

Gemeenten willen een fundamentele rol spelen in de discussie en visieontwikkeling over de toekomst van het Nederlands pensioenstelsel. Want ze zijn niet alleen verantwoordelijk voor de participatie van inwoners, ze zijn ook werkgever van veel mensen.

Wat doet het College voor Arbeidszaken?

Het College voor Arbeidszaken is de werkgeverskoepel binnen de VNG en bestaat uit ongeveer 30 burgemeesters en wethouders (zie ook: het College voor Arbeidszaken).