Gemeenten begeven zich als werkgever op de arbeidsmarkt. Hoe zorg je in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt ervoor dat het personeelsbestand gezond is en aansluit bij de maatschappelijke opgaven waar gemeenten voor staan? De VNG ondersteunt gemeenten bij de aanpak van verschillende arbeidsmarktvraagstukken.

Werkboek 'Succesvol de arbeidsmarkt op!'

Gemeenten en gemeentelijke organisaties staan voor grote uitdagingen: digitalisering,  een wat ouder personeelsbestand, een hoog aantal vacatures en daarbinnen moeilijk te vervullen vacatures. Hoe zorg je er als werkgever ervoor dat het personeelsbestand gezond is voor nu en in de toekomst? In het werkboek  'Succesvol de arbeidsmarkt op!' worden gemeenten in 9 stappen meegenomen in het denken over arbeidsmarktvraagstukken, aangevuld met tips en inspirerende praktijkvoorbeelden.

Diversiteit en inclusie

De gemeentelijke werkorganisatie zou een afspiegeling van de samenleving moeten zijn. Het is nodig om goed in contact te blijven met inwoners, slagvaardig resultaten te kunnen boeken en inwoners te binden met onze lokale democratie. Met de voorspelde krapte op de arbeidsmarkt is het van belang een zo’n groot mogelijk wervingsgebied te hebben. Tot slot hebben gemeenten een voor­beeldfunctie als het gaat om diversiteit in het eigen personeelsbestand, ook voor andere werkge­vers. De VNG organiseerde in 2021 samen met het A&O fonds Gemeenten 5 webinars voor P&O-medewerkers van gemeenten.

Bekijk de webinars

Integriteit

Naast wet- en regelgeving op het gebied van integriteit vindt u in onze toolkits hulpmiddelen voor het vormgeven van een integriteitsbeleid en gedragscode.

CO2-reductie van werkgebonden personenmobiliteit

Vanaf 1 juli 2024 zijn organisaties met 100 werknemers of meer verplicht jaarlijks te rapporteren over het zakelijke verkeer en woon-werkverkeer van werknemers. Om werkgevers te helpen bij het invullen van deze ‘CO2-rapportage’, is een handreiking gepubliceerd. Ook zijn enkele andere hulpmiddelen beschikbaar.

Lees meer over 'CO2-reductie van werkgebonden personenmobiliteit'

Modelovereenkomsten Wet DBA:

De Belastingdienst heeft de modelovereenkomsten-wet DBA van de VNG goedgekeurd. De VNG koos ervoor drie modellen op te stellen. De drie verschillende modelovereenkomsten passen bij diverse soorten opdrachten.

Publicaties & Brieven