Gemeente Amsterdam wil andere gemeenten deelgenoot maken van een nieuw HR-instrument dat samen met veel medewerkers is ontwikkeld passend bij de diversiteit van het werk en de behoeftes van de medewerkers.

Jaartal

2024

Gemeente

Mijn Amsterdams Gesprek (MAG)

Het Gemeentelijk Management Team (GMT) en het College gaven opdracht om de huidige beoordelings- en gesprekscyclus te vervangen naar aanleiding van grote ontevredenheid. De opdracht was om de ontwikkeling van het werk én de mens te omarmen in een instrument dat toegankelijk is voor alle medewerkers en directeuren. Dit is Mijn Amsterdams Gesprek (MAG) geworden, ontwikkeld door en voor alle medewerkers van de gemeente Amsterdam. 

MAG gaat uit van een holistisch mensbeeld, tweezijdigheid, vertrouwen, iedereen doet ertoe en kent geen beoordelingsscore. De gemeente Amsterdam heeft eerst het kader van MAG laten vaststellen door GMT en het College. Later zijn het uitvoeringsbeleid en de instrumenten ontwikkeld. In samenspraak met veel medewerkers en de medezeggenschap. MAG: door en voor alle medewerkers!

Succesvol   

De medewerkers werken elke dag aan een veilig, duurzaam en gezond Amsterdam. Door echt met elkaar in gesprek te gaan en doelen te stellen, behaald de organisatie de beste resultaten. Daarvoor wordt in de medewerkers geïnvesteerd. MAG helpt daarbij omdat de medewerker steun en oprechte aandacht krijgt voor persoonlijke ontwikkeling en om het werk goed te doen. Iedereen doet er toe! MAG is meer dan het gesprek over resultaten en ontwikkelen. Het gaat over hoe de medewerker zich voelt en de samenwerking met collega’s ervaart. 
Omdat de gemeente Amsterdam een diverse organisatie is met 18.000 medewerkers, voorziet MAG in maatwerkmogelijkheden en dat is mede gerealiseerd door een participatieve aanpak. Het MAG-instrumentarium materiaal is toegankelijk voor iedereen. Het houdt rekening met de verschillende vaardigheden op bijvoorbeeld digitaal - of taalgebied.

Waardevol 

Tussen 2019 en 2022 is met verschillende vormen van MAG in pilots geëxperimenteerd bij circa 20% van de medewerkers. Vanuit evaluaties is geleerd en verder ontwikkeld. Daarnaast zijn er in 2022/2023 klankbordgroepen samengesteld die alle doelgroepen van medewerkers omvatten. Daar is input opgehaald over het beoogde instrumentarium zoals een aansprekende E-learning, trainingen met acteur, eenvoudige tooling om de afspraken digitaal of op papier vast te leggen, leesbare gesprekswijzer, krachtige praatplaat en ander informatiemateriaal. 
MAG gesprekskaarten zijn ontwikkeld met afbeeldingen waarin de inclusieve en diverse organisatie wordt uitgedragen. Medewerkers voelden zich gehoord en gezien door deze aanpak en herkennen zich in het ontwikkelde MAG materiaal.
MAG heeft aandacht voor inclusiviteit & diversiteit, gebruiksvriendelijkheid, participatie, de werk/leefomgeving en de menselijke maat. Precies zoals de gemeente wil zijn de Amsterdammers.

MAG is al lerend tot ontwikkeling gekomen. De ervaringen werden geëvalueerd en verwerkt in het kader, uitvoeringsbeleid en de MAG instrumenten. Op 1 oktober 2023 is MAG binnen de gehele gemeente Amsterdam geïmplementeerd

Herbruikbaar    

De participatieve aanpak is voor andere gemeenten aan te bevelen en toepasbaar. Het programmateam MAG heeft namens de directie P&O samen met een afvaardiging van leidinggevenden en medewerkers een groot aantal documenten en producten ontwikkeld voor MAG. 
De handleidingen, E-learning, gesprekskaarten, gesprekwijzer en praatplaat zorgen ervoor dat de inhoud hergebruikt kan worden door andere gemeenten. Deze basis kan dan op participatieve wijze verder ontwikkeld worden passend bij die organisatie. Daarnaast is het traject met de medezeggenschap om tot instemming op MAG te komen gezamenlijk geëvalueerd en dat heeft geleid tot 10 gouden tips. Deze wordt ook graag met andere gemeenten gedeeld. De gemeente is in gesprek met Pantar (sociaal-ontwikkelbedrijf) om de aanpak en de producten van MAG te delen.

Winnen  

MAG is ontstaan uit behoeftes van medewerkers, management en gezamenlijk ontwikkeld. We hebben geleerd en keuzes gemaakt. MAG legt de basis voor het goede gesprek en is toegankelijk voor al onze medewerkers. Dat is niet zo maar in een jaar gecreëerd. Dat vraagt investeren in leiderschap en een veilige, plezierige organisatie willen zijn voor iedereen. MAG is de bouwsteen in de organisatieontwikkeling van de Gemeente Amsterdam. Wij delen onze ervaringen graag.

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers2024.

 

Gerelateerde links