De toolkit integriteit biedt praktische informatie over de verschillende aspecten van integriteit voor bestuurders. De toolkit bevat informatie over regels en procedures, modelgedragscodes, hulpmiddelen en andere praktische informatie.