In deze toolkit vindt u informatie over integriteitskwesties waar ambtenaren mee te maken kunnen krijgen. We bieden informatie over wet- en regelgeving, hulpmiddelen voor beleid en praktische adviezen. De informatie is gebaseerd op onder andere de Modelaanpak basisnormen integriteit en de Ambtenarenwet 2017.