De VNG heeft onlangs het contract met betrekking tot de exploitatie van het sectorale functiewaarderingsysteem HR21 met een jaar verlengd. Deze tijd wordt gebruikt om in samenspraak met de aangesloten organisaties en de VNG- en WSGO-leden te onderzoeken in welke richting HR21 zich moet ontwikkelen.
De VNG heeft op 21 mei haar leden en aangesloten organisaties geïnformeerd over de voorgenomen oprichting van een werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen, afgekort WSGO. In die brief is aangeven dat de VNG met meer praktische informatie zou komen in september.
In het cao akkoord van 28 juni jl. hebben de VNG en de vakbonden afgesproken een algemeen verbindend verklaring voor de Cao Gemeenten aan te vragen bij de minister van SZW. Minister Koolmees van SZW liet de VNG 2 oktober jl. weten dat de Cao Gemeenten niet algemeen verbindend verklaard kan worden.
De HR21 organisatie heeft de bestaande procedureregeling geactualiseerd. Deze modelregeling is van belang voor gemeenten en organisaties die zijn aangesloten bij het gemeentelijke functiewaarderingssysteem HR21.
Een vacature plaatsen en hopen dat er iemand reageert: dat werkt niet op de huidige krappe arbeidsmarkt. Gemeenten willen snel reageren op de veranderende arbeidsmarkt, zich goed presenteren als aantrekkelijk werkgever, en de juiste mensen aantrekken. Maar hoe pak je dat aan?
Sinds enkele jaren zijn via het Diplomaregister van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) ook de diplomagegevens online beschikbaar. Gemeentelijke werkgevers kunnen via de applicatie (sommige) diploma’s van sollicitanten verifiëren.
Gemeenten hebben de bezuinigingen op formatie van de afgelopen jaren definitief achter zich gelaten. Dat blijkt uit de Personeelsmonitor 2017 van het A + O fonds Gemeenten.
Privatisering van overheidsdiensten is een belangrijk thema. Hierdoor worden medewerkers van zwembaden, parkeergarages, vuilnisophaaldiensten en groenvoorziening overgeheveld naar private organisaties.
Vanaf 1 september 2017 gaat de Human Capital Group van start als HR21-opleider. Vanaf die datum biedt de Human Capital Group, naast BuitenhekPlus Leeuwendaal, zijn diensten aan organisaties die bij HR21 zijn aangesloten of zich gaan aansluiten.
Afgaande op de personeelsmonitor 2016 hebben gemeenten de crisis achter zich gelaten. Er is sprake van een lichte groei van het personeelsbestand en de gemiddelde leeftijd van gemeenteambtenaren is voor het eerst sinds jaren niet toegenomen.