De werving voor de pilots Uitvoeringskracht en Arbeidsmarktkrapte is gestart. In februari en maart roept de VNG gemeenten (en samenwerkingsverbanden) op om hun ideeën, oplossingen en suggesties in te dienen in een goed onderbouwd voorstel. De deadline voor het indienen van een pilotvoorstel is 31 maart 2024. 

Dankzij subsidie van het programma Werk aan Uitvoering (WaU) kan VNG 15 pilots bij gemeenten financieel ondersteunen die hun uitvoeringskracht vergroten. Ideeën voor pilots kunnen klein zijn of groot, eenvoudig of complex. Belangrijk is dat het voorstel bijdraagt aan instroom, efficiënte processen, leiderschap of behoud om de uitvoeringskracht van gemeenten, in tijden van arbeidsmarktkrapte, te vergroten. 

Toelatingsvoorwaarden

In april selecteert de VNG 15 pilots die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden en hoog scoren op de beoordelingscriteria. Alle informatie over het indienen van een pilotvoorstel en de voorwaarden vindt u op de pagina Pilot Uitvoeringskracht en Arbeidsmarktkrapte.

Wekelijkse inloopspreekuur

Gemeenten kunnen vragen stellen in het wekelijkse online inloopspreekuur, iedere maandag van 11.00 tot 12.00 uur (tot en met 25 maart 2024).

Meer informatie