In deze krappe arbeidsmarkt is gemeente Enschede op zoek naar nieuw juridisch talent. Het eigen ontwikkelde Juridisch traineeship heeft 4 talentvolle juristen opgeleverd.

Jaartal

2023

Gemeente

Gedurende 2 jaar werken ze op verschillende afdelingen zodat ze kunnen ontdekken waar hun interesse ligt en zij breder opgeleid worden. De feedback na 2 maanden van de trainees is positief; ze krijgen en brede werkervaring en opleidingskansen. Waaronder de Beroepsopleiding tot gemeentejurist in het tweede jaar. Ook vormen ze een fijn netwerk onderling en vinden ze steun en gezelligheid bij elkaar. 

Menselijke maat

De trainees organiseren een voorjaarssymposium voor alle juristen (ca. 70) over 'het betere besluit'. In het verlengde van het interne programma de Menselijke maat willen zij een eigen 'leidraad of handvest dienstverlening' maken voor gemeentejuristen. Ze worden hierbij geïnspireerd door het traject #bestuursrechtbeter van de VAR. ,

Hun inspanning zullen bijdragen aan een betere uitvoering en dienstverlening. Waarbij ze ook het belang van Direct Duidelijk uitstralen. Dit zal niet direct meetbaar zijn in de klant-tevredenheidsmetingen maar wel in de aanpak van geleerde lessen n.a.v. bezwaar en beroep. Als juristen zelf meer te boek komen te staan als professionals met menselijke maat die nadenken over recht en rechtvaardigheid in plaats van het smal toepassen van het recht, dan dragen ze bij aan de strategische opgave Open Enschede.

Dat is het meer balans brengen tussen het sturen op rechtmatigheid (systeemwereld) enerzijds en het sturen op responsiviteit (leefwereld) anderzijds. 

Ervaringen delen

De ervaringen die nu worden opgedaan met dit traineeship, wordt breder in de werving en selectie van andere juristen gedeeld. Ook het belang van een onderling netwerk, kennisdeling en voldoende kansen tot ontwikkeling krijgt extra aandacht.

Dit Juridisch traineeship is heel makkelijk te gebruiken door andere (100.000 plus) gemeente. Er is voorstel, vacaturetekst, draaiboek etc. Het is al gedeeld met de VNG werkgroep Next level gemeentejuristen. Maar het mag zeker nog bredere bekendheid en navolging krijgen. 

 Het Juridisch traineeship is innovatief en draagt bij aan de opleiding van Next level gemeentejuristen vanwege: 

  • Eigen regie op het traineeship in plaats van commercieel inhuren. Dit scheelt kosten en trainees zijn eerder geneigd om te blijven (boeien EN binden).  
  • Het breed opleiden van gemeentejuristen; niet alleen op het vlak van meerder kennisgebieden maar ook rol- en omgevingsvaardigheden! 
  • Het leereffect voor de gemeente zelf. 
  • Het gemak waarmee dit ook bij andere organisaties kan worden geïmplementeerd. 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers 2023.

Gerelateerde links