Door goede arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden kunnen werknemers veilig, gezond en gemotiveerd hun werk doen. De VNG ondersteunt gemeentelijke organisaties met informatiemateriaal over praktische zaken op de werkvloer. In dit dossier staat informatie over de thema’s arbeidsomstandigheden, collectieve zorgverzekering en het gemeentelijk functiewaarderingssysteem HR21.

Collectieve zorgverzekering

Op de site collectiefzorgaanbod.nl vindt u de door VNG, IPO en UvW gemaakte overzichten van premies (inclusief collectiviteitskorting) en de belangrijkste vergoedingen voor de basisverzekering en aanvullende (tandarts)verzekeringen die binnen het collectieve contract worden aangeboden.

HR21

HR21 is het sectorale functiewaarderingssysteem voor gemeenten en andere organisaties in de gemeentelijke sector. De VNG is eigenaar van HR21. Leeuwendaal en BuitenhekPlus hebben het systeem ontwikkeld.

Vraag en antwoord

Publicaties & Brieven