In dit dossier vindt u beleidsinhoudelijke informatie over een aantal belangrijke arbeidsvoorwaarden.

Website Cao Gemeenten

website cao gemeenten

Op de gezamenlijke website van de VNG en de vakbonden FNV, CNV en CMHF staat de tekst van de Cao Gemeenten die vanaf 1 januari 2020 geldt. De website is gebruiksvriendelijk en interactief waardoor de cao-tekst en de bijlagen makkelijk te raadplegen zijn.

Generatiepact

Het generatiepact is een instrument waarmee loonruimte vrijgemaakt kan worden voor het aantrekken van jongere medewerkers door het aanbieden van een regeling aan oudere medewerkers om minder uren te gaan werken tot de AOW-gerechtigde leeftijd.

AAC-DO

De Advies- en Arbitragecommissie Decentrale Overheden AAC-DO kan advies uitbrengen of een bindende uitspraak doen in gevallen waarin het lokaal georganiseerd overleg niet tot de verplichte overeenstemming kan komen. De gemeente dient dan wel te zijn aangesloten bij de AAC-Do. Zie hieronder voor meer informatie, adviezen, aanmelden en samenstelling AAC-DO.

Vraag en antwoord

Publicaties & Brieven