24 november 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/060 LOGA: 22/05
Geachte heer, mevrouw, Deze salarisbrief gaat over de aanpassing van de huidige gemeentelijke cao’s met betrekking tot de eenmalige uitkering in december 2022 en de thuiswerkvergoeding. De uitwerkingen worden opgenomen in de Cao Gemeenten en Cao SGO 2021-2022.
Overig
In verband met de inwerkingtreding van de Wnra op 1 januari 2020, heeft de VNG een model arbeidsovereenkomst opgesteld ten behoeve van haar leden. Dit betreft een geactualiseerde versie van november 2022. Voor leden van de VNG is er tevens een aparte WSGO-variant gemaakt. Deze model arbeidsovereenkomst met bijbehorende toelichting...
Overig
In verband met de inwerkingtreding van de Wnra op 1 januari 2020, heeft de VNG een model arbeidsovereenkomst opgesteld ten behoeve van haar leden. Speciaal voor de Babs is (in 2019 met de Wnra in het verschiet) een model oproepovereenkomst (eigenlijk: Arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht) opgesteld. Werkgevers zijn vrij in...
8 november 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/057
Geachte heer, mevrouw, Dit is de ledenraadpleging over de eenmalige uitkering in december 2022. De laatste dag waarop u een reactie kan geven is dinsdag 22 november 2022. Het akkoord wordt definitief na bekrachtiging door het bestuur op 23 november 2022. Na bekrachtiging wordt de eenmalige uitkering in de huidige...
28 januari 2022
Ledenbrief
Lbr.nr. 22/006 LOGA : 22/03
De uitwerking van de afspraken in de Cao Gemeenten en Cao SGO 2021 en 2022 staan in 2 LOGA-brieven: Salarisbrief van de Cao Gemeenten en Cao SGO voor 2021 en 2022 Nieuwe artikelen in de Cao Gemeenten en Cao SGO voor 2021 en 2022 De brieven worden tegelijk verstuurd. Deze...
28 januari 2022
Ledenbrief
Lbr nr: 22/004 LOGA 22/01
Deze brief geeft uitleg aan de uitvoering van nieuwe cao-artikelen over: Thuiswerkvergoeding (ingangsdatum 1 januari 2022) Verlofsparen (ingangsdatum 1 januari 2022) Verlofharmonisatie (ingangsdatum 1 januari 2023) Betaald ouderschapsverlof (ingangsdatum 2 augustus 2022) De cao-artikelen zelf vind u in de nieuwe cao, op vng.nl, wsgo.nl en caogemeenten.nl. Over de afspraken over...