Nieuws
9 april 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/009
Geachte leden van college en gemeenteraad, Gemeenten werken van oudsher samen in diverse netwerken, overleggen en gremia. Maatschappelijke opgaven zijn steeds vaker gemeente-overstijgend en complex. De samenwerking tussen gemeenten hierbij is tegenwoordig noodzaak omdat de personele inzet en financiële middelen beperkt zijn. Samenwerken aan een opgave is mensenwerk, het is...
twee mannen in oranje veiligheidshesjes bij kolkenzuiger
Overig
In verband met de inwerkingtreding van de Wnra op 1 januari 2020, heeft de VNG een model arbeidsovereenkomst opgesteld ten behoeve van haar leden. Speciaal voor de Babs is (in 2019 met de Wnra in het verschiet) een model oproepovereenkomst (eigenlijk: Arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht ) opgesteld. Werkgevers zijn vrij...
Huwelijk
Overig
De VNG heeft een model arbeidsovereenkomst opgesteld voor haar leden. Dit betreft een geactualiseerde versie van februari 2024. Voor leden van de WSGO is een aparte variant gemaakt (opvraagbaar per mail). Deze model arbeidsovereenkomst met bijbehorende toelichting is geen statisch document. Dit betekent dat feedback met het oog op een...
27 februari 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/007
Dit is de ledenraadpleging over het principeakkoord voor de Cao Gemeenten 2023. U kunt een reactie geven tot vrijdag 31 maart 2023 12.00 uur . Het akkoord wordt definitief na bekrachtiging door het bestuur op uiterlijk donderdag 6 april 2023. Het principeakkoord gaat behalve over de Cao Gemeenten ook over...
cao gemeenten website
24 november 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/060 LOGA: 22/05
Geachte heer, mevrouw, Deze salarisbrief gaat over de aanpassing van de huidige gemeentelijke cao’s met betrekking tot de eenmalige uitkering in december 2022 en de thuiswerkvergoeding. De uitwerkingen worden opgenomen in de Cao Gemeenten en Cao SGO 2021-2022.
Toezichthouder wabo
8 november 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/057
Geachte heer, mevrouw, Dit is de ledenraadpleging over de eenmalige uitkering in december 2022. De laatste dag waarop u een reactie kan geven is dinsdag 22 november 2022 . Het akkoord wordt definitief na bekrachtiging door het bestuur op 23 november 2022. Na bekrachtiging wordt de eenmalige uitkering in de...
Tekening van enquêteformulier waarop vinkjes en kruisjes zijn gezet