Overig
De Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) wordt opgericht om de gemeenschappelijke sociale en sociaal-economische belangen van de leden in de brede sector van gemeentelijke organisaties te behartigen. Concreet betekent dit dat de vereniging opkomt voor de belangen van gemeentelijke organisaties bij arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen. Een van de belangrijkste activiteiten van de...
30 oktober 2019
Ledenbrief
Lbr 19/085
Met onze ledenbrief informeren wij u over de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisatie in oprichting. Op 21 oktober jl. zijn de potentiële leden van de WSGO per brief geïnformeerd. Die brief is gestuurd aan bij de VNG aangesloten organisaties en organisaties die zijn geïnteresseerd in het toepassen van gemeentelijke arbeidsvoorwaarden op...
Overig
Met de inwerkingtreding van de Wnra op 1 januari 2020 krijgt ook de Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (Babs) een arbeidsovereenkomst in plaats van een ambtelijke aanstelling. Het model gaat uit van een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht (oproepovereenkomst).
16 september 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/070 LOGA 19/069
Deze LOGA-brief gaat over de uitwerking van de afspraken in het akkoord Cao Gemeenten 1 januari 2019 – 1 januari 2021 die worden opgenomen in de Cao Gemeenten die op 1 januari 2020 ingaat tegelijkertijd met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Op 28 juni 2019 hebben...
16 september 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/069 LOGA 19/068
Met deze brief informeren wij u over de wijzigingen van de gemeentelijke salarisbedragen per 1 oktober 2019, per 1 januari 2020, 1 juli 2020 en 1 oktober 2020. Deze wijzigingen zijn het gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord voor de sector Gemeenten 2019-2020. De CAR is voor het jaar 2019 voor iedereen...
11 september 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/067 LOGA 19/08
Op 26 oktober 2018 heeft het LOGA afspraken gemaakt over het instellen van een in de Cao Gemeenten geregelde ontslagcommissie; de Cao Ontslagcommissie. In onze ledenbrief informeren we u daarover. Onderwerpen ledenbrief De ledenbrief behandelt: De achtergrond van het LOGA-besluit om een Cao Ontslagcommissie in te stellen Het toetsingskader dat...