Het bestuur heeft op 23 november de afspraak over de eenmalige uitkering voor gemeentelijke medewerkers bekrachtigd. Daarnaast is afgesproken dat medewerkers onder de gemeentelijke cao’s ook na 1 januari 2023 recht op een thuiswerkvergoeding hebben.
Voor de collectieve zorgverzekering hebben we met 3 verzekeraars contracten afgesloten: CZ, IZA en Menzis. Vanaf 1 januari 2023 mag er geen collectiviteitskorting meer gegeven worden op de basisverzekering. De korting op de aanvullende en tandartsverzekeringen blijft wel bestaan, net als de collectiviteiten.
De duurzame inzetbaarheid van medewerkers en leiderschap in de organisatie hebben veel met elkaar te maken. Medewerkers met werkplezier zijn niet vaak ziek. Marcel Levi spreekt erover in het webinar Leiderschap en duurzame inzetbaarheid. Zijn lezing is nu terug te zien.
De licentiebedragen voor HR21 worden per 1 april 2022 verlaagd. De aangesloten organisaties bij HR21 hebben inmiddels een mail ontvangen waarin staat wat de nieuwe licentie wordt op basis van het aantal formatie-eenheden (fte).
Voor de collectieve zorgverzekering hebben we met 3 verzekeraars contracten afgesloten: CZ, IZA en Menzis. Op de site collectiefzorgaanbod.nl staan nu de belangrijkste vergoedingen voor de basisverzekering en aanvullende (tandarts)verzekeringen voor 2022 die binnen het collectieve contract worden aangeboden.
De VNG geeft consortium BuitenhekPlus, Leeuwendaal en RheiGroup (BPLR) opnieuw de exploitatie van het sectorale functiewaarderingsysteem HR21. Deze partijen hebben de opdracht om het systeem voor de gemeentesector door te ontwikkelen en te exploiteren, gegund gekregen.
Het College voor Arbeidszaken vergaderde digitaal op woensdag 8 september 2021. Op de agenda stond onder andere: de Cao Gemeenten en Cao SGO, pensioen, Cao SW, en arbeidsvoorwaarden van de toekomst.
In 2018 sloot een aantal gemeenten (en gemeentelijke organisaties) een overeenkomst met elipsLife voor een collectieve Anw-hiaatverzekering, een pensioenaanvulling voor nabestaanden. Deze overeenkomst loopt bijna af en wordt verlengd met 3 jaar.
Fysiek geweld, intimidatie, bedreiging, een scheldpartij, al dan niet online: ambtenaren krijgen in hun werk regelmatig met agressie te maken. Op de nieuwe website veiligepubliekedienstverlening.nl staat informatie over hoe u agressie-incidenten voorkomt en wat u kunt doen als er toch iets gebeurt.
Het College voor Arbeidszaken vergaderde digitaal op woensdag 10 maart. Op de agenda stonden onder andere de onderwerpen: Cao Gemeenten en Cao SGO, pensioen en de Cao aan de Slag.