In 2018 sloot een aantal gemeenten (en gemeentelijke organisaties) een overeenkomst met elipsLife voor een collectieve Anw-hiaatverzekering, een pensioenaanvulling voor nabestaanden. Deze overeenkomst loopt bijna af en wordt verlengd met 3 jaar.
Het College voor Arbeidszaken vergaderde digitaal op woensdag 10 maart. Op de agenda stonden onder andere de onderwerpen: Cao Gemeenten en Cao SGO, pensioen en de Cao aan de Slag.
Met de verkiezingen voor de deur komen er bij gemeenten steeds meer vragen van medewerkers of zij werkzaamheden mogen verrichten in het stembureau van de gemeente waar zij wonen of werken. In een factsheet geven we een overzicht hoe werkgevers in de sector gemeenten hiermee om kunnen gaan.
De gemeentelijke werkgevers VNG en WSGO hebben met de vakbonden een aparte cao voor het A&O-fonds Gemeenten geschreven.
De pensioenpremie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen bij het ABP stijgt volgend jaar met 1 procentpunt van 24,9% naar 25,9%. De werkgever betaalt ongeveer 70% en de werknemer ongeveer 30% van deze premie.
Welke huidige en toekomstige arbeidsvoorwaarden vinden medewerkers bij gemeenten en gemeentelijke organisaties belangrijk voor de nieuwe cao Gemeenten en cao SGO? De resultaten van de gezamenlijke vragenlijst van de VNG, WSGO en de vakbonden FNV, CNV en CMHF hierover zijn bekend.
Welke huidige en toekomstige arbeidsvoorwaarden vinden medewerkers bij gemeenten en gemeentelijke organisaties belangrijk voor de nieuwe cao Gemeenten en cao SGO? Om hier een duidelijk beeld van te krijgen hebben VNG, WSGO en de vakbonden FNV, CNV en CMHF voor de zomer een gezamenlijke vragenlijst uitgezet.
ABP verwacht dat de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen per 1 januari 2021 stijgt met 1,7%-punt, van 24,9% naar 26,6%. Ondanks alle inspanningen is het niet gelukt om de premiestijging te voorkomen.
De werkgroep Verlof en Vitaliteit heeft zijn advies gegeven aan de partijen bij de cao Gemeenten en de cao SGO. De VNG en de WSGO leggen het advies voor aan de leden. Daarna wordt het advies onderdeel van de gesprekken over de volgende cao.
De huidige cao’s voor de gemeentelijke sector, de Cao Gemeenten en de Cao SGO, lopen 1 januari 2021 af. De voorbereidingen voor het overleg over de volgende cao beginnen nu. In juni zijn er digitale bijeenkomsten en in september is de ledenraadpleging. De VNG kan op 1 november starten met het overleg.