Nieuws
Per 1 januari 2024 indexeert de leverancier van HR21 de prijzen van de licentietarieven. De aangesloten organisaties bij HR21 worden door de leverancier geïnformeerd over deze indexering en facturatie over 2024. Berichtgeving staat ook op de site van HR21.
Voor de collectieve zorgverzekering hebben we met 3 verzekeraars contracten afgesloten: CZ, IZA en Menzis. Vanaf nu is het weer mogelijk om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten.
De VNG en WSGO vinden het van belang dat er in de ontwikkeling van arbeidsvoorwaarden een consistente lijn zit. Daarom brengen we nu een publicatie uit over de arbeidsvoorwaardelijke koers voor de lange termijn: 'STIP op de horizon voor gemeentelijke cao’s'.
Het bestuur heeft op 23 november de afspraak over de eenmalige uitkering voor gemeentelijke medewerkers bekrachtigd. Daarnaast is afgesproken dat medewerkers onder de gemeentelijke cao’s ook na 1 januari 2023 recht op een thuiswerkvergoeding hebben.
Voor de collectieve zorgverzekering hebben we met 3 verzekeraars contracten afgesloten: CZ, IZA en Menzis. Vanaf 1 januari 2023 mag er geen collectiviteitskorting meer gegeven worden op de basisverzekering. De korting op de aanvullende en tandartsverzekeringen blijft wel bestaan, net als de collectiviteiten.
De duurzame inzetbaarheid van medewerkers en leiderschap in de organisatie hebben veel met elkaar te maken. Medewerkers met werkplezier zijn niet vaak ziek. Marcel Levi spreekt erover in het webinar Leiderschap en duurzame inzetbaarheid. Zijn lezing is nu terug te zien.
De licentiebedragen voor HR21 worden per 1 april 2022 verlaagd. De aangesloten organisaties bij HR21 hebben inmiddels een mail ontvangen waarin staat wat de nieuwe licentie wordt op basis van het aantal formatie-eenheden (fte).