ABP verwacht dat de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen per 1 januari 2021 stijgt met 1,7%-punt, van 24,9% naar 26,6%. Ondanks alle inspanningen is het niet gelukt om de premiestijging te voorkomen.
De werkgroep Verlof en Vitaliteit heeft zijn advies gegeven aan de partijen bij de cao Gemeenten en de cao SGO. De VNG en de WSGO leggen het advies voor aan de leden. Daarna wordt het advies onderdeel van de gesprekken over de volgende cao.
De huidige cao’s voor de gemeentelijke sector, de Cao Gemeenten en de Cao SGO, lopen 1 januari 2021 af. De voorbereidingen voor het overleg over de volgende cao beginnen nu. In juni zijn er digitale bijeenkomsten en in september is de ledenraadpleging. De VNG kan op 1 november starten met het overleg.
Roel Cazemier, voorzitter van het College voor Arbeidszaken, en Bert de Haas, onderhandelaar van de FNV, hebben vandaag officieel de website caogemeenten.nl gelanceerd. Op deze nieuwe gezamenlijke website staat de tekst van de cao Gemeenten die sinds 1 januari 2020 geldt.
Medewerkers hebben recht op een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering. In 2019 is dat op grond van CAR-UWO artikel 3:25. Vanaf 2020 is dat op grond van Cao Gemeenten artikel 3.24.
De Cao Gemeenten is dinsdag 5 november aangemeld bij het ministerie van SZW. Dit is de definitieve cao-tekst die op 1 januari 2020 gaat gelden. In deze definitieve tekst staat een aantal aanpassingen ten opzichte van versie 2.0, die op 1 juli 2019 was gepubliceerd.
Met onze ledenbrief informeren wij u over de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisatie in oprichting. Op 21 oktober jl. zijn de potentiële leden van de WSGO per brief geïnformeerd.
De VNG heeft potentiële leden van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisatie per brief geïnformeerd. De brief is gestuurd aan bij de VNG aangesloten organisaties en organisaties die zijn geïnteresseerd in het toepassen van gemeentelijke arbeidsvoorwaarden op hun werknemers.
De commissie Regulering van werk roept in haar discussienota 'In wat voor land willen wij werken' op tot een maatschappelijk debat over de ‘waarde’ van werk. Het College voor Arbeidszaken (CvA) van de VNG reageert in een beschouwing op deze discussienota.
In de Cao 2019-2020 is afgesproken om de voorwaarden voor de tegemoetkoming in de ziektekosten te schrappen. Dat betekent dat voortaan alle medewerkers recht hebben op de tegemoetkoming. Het is dus niet meer belangrijk bij welke zorgverzekeraar ze zijn aangesloten en of ze aanvullend verzekerd zijn.