De gemaakte afspraken over de ABP-pensioenregeling 2027 zijn door sociale partners in overheids- en onderwijssectoren uitgewerkt in een concept-transitieplan. 

Inhoud concept-transitieplan

In dit plan staan zowel afspraken over de ABP-pensioenregeling 2027, maar ook over het verhuizen van de pensioenaanspraken naar het nieuwe pensioenstelsel (invaren) en adequate compensatie voor groepen die nadelige effecten ondervinden van de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. 

Hoorrecht verenigingen 

Eind vorig jaar waren sociale partners al tot een hoofdlijnenresultaat gekomen, dit is nu verder uitgewerkt in het wettelijk vereiste transitieplan. Het transitieplan is nog in concept, want eind maart kunnen verenigingen van gepensioneerden en verenigingen van voormalige deelnemers gebruikmaken van het wettelijke hoorrecht en hun stem laten horen over de door sociale partners gemaakt afspraken. 

Vervolg proces

Vanaf april raadplegen de vakbonden hun achterban. Naar verwachting bieden sociale partners het definitieve transitieplan in juli aan het ABP aan. Het ABP gaat vervolgens de nieuwe pensioenregeling implementeren, zodat deze per 1 januari 2027 in kan gaan.

Samenvatting beschikbaar

Sociale partners vinden het van belang dat iedereen kennis kan nemen van de inhoud van het concept-transitieplan (pdf, 1,8 MB). Daarom wordt niet alleen het concept-transitieplan gepubliceerd, maar is er ook gewerkt aan een toegankelijke samenvatting (pdf, 159 kB).