Vanwege de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus zijn bijeenkomsten uitgesteld of gaan ze in een andere vorm door. Heeft u zich voor een bijeenkomst aangemeld, check dan altijd bij de organisatie zelf of deze nog wel doorgaat.

9 december

Wilt u meer weten over de rechtspositie voor raadsleden? Heeft u hierover vragen? Doe dan mee aan deze online bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

9 december

Wilt u meer weten over de rechtspositie voor raadsleden? Wat is er geregeld? Heeft u een vraag? Doe dan mee aan deze online bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

14 december

De overheid dient volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) een actiever beleid te voeren om alle nieuwe migranten wegwijs te maken en op te nemen in onze samenleving. Gemeenten spelen daarbij een sleutelrol. Hierover schrijft de WRR in het rapport 'Samenleven in verscheidenheid. Beleid voor de migratiesamenleving'. De atriumlezing staat in het teken van dit onderzoek, o.a. met VNG-directeur Leonard Geluk en minister Wouter Koolmees.

11 januari

Een plekje voor iedereen, óók als je een arbeidsbeperking hebt. Daar staat bijna iedereen achter. Waarom lukt het dan toch niet om altijd voldoende invulling te geven aan de banenafspraak? '80% van de mensen maakt goede voornemens, maar slechts 8% maakt ze waar…' Welkom in de wereld van de gedragspsychologie.