Werknemers en werkgevers hebben in het sociaal akkoord van april 2013 afgesproken om extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Het doel van de zogenoemde Banenafspraak is dat er in 2026 125.000 banen zijn bijgekomen waarvan 100.000 in de marktsector en 25.000 bij de overheid. Deze ambitieuze doelstelling vergt een andere manier van kijken naar functies en arbeidspatronen. De VNG ondersteunt met andere overheidswerkgevers haar leden hierbij met bijeenkomsten, praktische hulpmiddelen en het delen van voorbeelden.

Vraag en antwoord

Publicaties & Brieven