Er is veel informatie over het realiseren van de banenafspraak. Van hoe pak ik het aan tot het begeleiden van medewerkers na het aannemen. Maar waar vindt u de informatie die u zoekt? Op deze pagina vindt u een praktisch overzicht met vindplaatsen van informatie over de banenafspraak.

Voor overheids- en onderwijswerkgevers is er een kennisinfrastructuur aangebracht waar zij terecht kunnen met praktische vragen over de uitvoering van regelingen. 

Startpakket voor wie met de Banenafspraak begint

‘Op naar de 25.000 banen’ is een overkoepelende wegwijzer die overheidswerkgevers ondersteunt om banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. Met de Kennisalliantie stelde zij een startdocument op met de meest relevante informatie voor de projectleider of P&O'er die net van start gaat met de Banenafspraak. 

In het eerste gedeelte treft u veel relevante informatie zoals het kennisdocument van SZW en het stappenplan van AWVN. Het tweede gedeelte is meer verdiepend en biedt inzicht in de strategische samenwerkingspartners. Het laatste gedeelte geeft met name beleidsmatige informatie over de quotumregeling en wat hieraan verandert

Speciaal voor overheidswerkgevers verzendt Op naar de 25.000 tien nieuwsbrieven per jaar.

UWV

UWV ondersteunt werkgevers in zowel de publieke als de private sector met kennis, informatie en tal van tools en instrumenten om de banenafspraak en het wettelijk quotum te realiseren. UWV beheert het Landelijk Doelgroepregister en brengt ieder kwartaal een trendrapportage uit. In deze rapportage geeft UWV, gemeenten en werkgevers inzicht in de voortgang van de banenafspraak op regionaal niveau.

Cedris

Cedris is de landelijke vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt. De leden van Cedris zorgen voor een goede match op de arbeidsmarkt tussen werkgevers en mensen met een vergrote afstand tot de arbeidsmarkt.

De Programmaraad / 35 WSP’s

De Programmaraad ondersteunt met name de activiteiten die door de Werkgeverservicepunten worden uitgevoerd. In de Programmaraad werken Divosa, VNG, UWV en Cedris samen. Arbeidsmarktregio’s staan voor de opgave om krachten te bundelen met als doel de optimale match te realiseren tussen werkgevers en werkzoekenden. Daarbij is het belangrijk om over de gemeentegrenzen heen te kijken en de samenwerking binnen de 35 arbeidsmarktregio's te stroomlijnen en te optimaliseren.

Op naar de 100.000 banen

Op naar de 100.000 banen inspireert en informeert werkgevers rond de Banenafspraak. Opgericht door VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland heeft het projectteam zich de afgelopen jaren gericht op het bedrijfsleven. Medio 2019 is op verzoek van SZW dit programma uitgebreid met ondersteunende activiteiten naar de overheidswerkgevers. 

AWVN

Werkgeversvereniging AWVN gelooft in het belang van de maatschappelijke rol van bedrijven. Mensen goed opleiden en weerbaar maken, streven naar diversiteit op de werkvloer en kansen bieden aan mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Daarom inspireren, stimuleren en ondersteunen wij werkgevers op hun weg naar een meer inclusieve organisatie. AWVN is hèt kennisplatform voor werkgevers die een (meer) inclusieve organisatie nastreven.

De Normaalste Zaak (DNZ)

De Normaalste Zaak is een initiatief van MVO Nederland, AWVN en Start Foundation. Sinds 2016 is De Normaalste Zaak een stichting, waarvan VNO-NCWAWVN en MVO Nederland het bestuur vormen. Als groeiend netwerk van zo’n 600 MKB-ondernemers én grote werkgevers bouwen we samen aan een inclusieve arbeidsmarkt. DNZ inspireert door goede voorbeelden te ontsluiten of door inclusie te realiseren en bij te dragen aan het realiseren van werkplekken of door werkgevers praktisch te ondersteunen.

Landelijk WerkgeversServicepunt Gemeenten

Het Landelijk WerkgeversServicepunt Gemeenten kan bovenregionaal opererende overheidsinstanties ondersteunen bij het realiseren van de ambitie om garantiebanen in te vullen. In het kader van ‘Voor de overheid door de overheid’ maakt het Landelijk WerkgeversServicepunt Gemeenten landelijke afspraken over (ondermeer) de werving van werkzoekenden uit het Landelijk Doelgroepregister van UWV. Het Landelijk WerkgeversServicepunt Gemeenten heeft deze opdracht specifiek voor werkzoekenden in de gemeentelijke doelgroep. Voor bovenregionaal opererende werkgevers, zowel vanuit de overheid als vanuit de private sector, kunnen bij ons terecht voor een kosteloze dienstverlening.

VNG

De VNG heeft voor gemeenten een werkagenda Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten opgesteld. Het doel is om resultaten en inspanningen inzichtelijk te maken, goede voorbeelden te delen en de voortgang te bewaken.

Algemene informatie