Ledenbrief nummer

Lbr. 23/044

Dit is de ledenraadpleging over de onderhandelingsresultaten Cao SW en Cao Aan de slag. U kunt reageren tot maandag 11 december 2023,12:00 uur. Het resultaat wordt definitief na bekrachtiging door het VNG-bestuur op woensdag 13 december 2023.

De onderhandelingsresultaten betreffen per cao:

Cao SW:

  • Afspraken over salarisontwikkeling per 1 oktober 2023 en 1 januari 2024
  • Verhoging van de tegemoetkoming woon – werkverkeer per 1 januari 2024
  • Eenmalig uitkering van € 75, bruto naar rato van het dienstverband voor werknemers in dienst op 1 december 2023

Cao Aan de slag:

  • Afspraken over het openbreken van de cao 2021 – 2023 voor het aanpassen loontabel per 1 oktober 2023
  • Verlengen van de cao met één jaar t/m 31 december 2024
  • Afspraken over salarisontwikkeling per 1 januari en 1 juli 2024
  • Verhoging van de tegemoetkoming woon – werkverkeer per 1 januari 2024
  • Eenmalig uitkering van € 575, bruto naar rato van het dienstverband voor werknemers in dienst op 1 december 2023