Logo LKOG

De Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de Decentrale Overheid (LKOG) is op 1 januari 2007 ingesteld door het College voor Arbeidszaken. De LKOG is een onafhankelijke commissie van experts die klachten van medewerkers onderzoekt over ongewenst gedrag. Dit is gedrag dat valt binnen de begrippen discriminatie, (seksuele) intimidatie, geweld en pesten.

Alleen klachten van medewerkers van aangesloten organisaties kunnen door de LKOG worden behandeld.

Samenstelling Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag

Voorzitter

  • dhr. mr. B.H. (Ben) Abbing
  • mevr. mr. M.A.E. (Manette) Baggen, plaatsvervangend voorzitter en lid

Secretaris

  • mevr. I. (Inge) van Hunnik
  • mevr. K. (Karin) van der Weijden, plaatsvervangend secretaris en lid

Commissieleden

  • dhr. drs. H.L.A.M. (Henk) van den Boogaard
  • mevr. drs. M.L.A.J. (Ies) Engels
  • dhr. drs. R.A. (Arnold) van der Garde
  • mevr. drs. T. (Tamara) de Reu
  • dhr. F.P. (Freek) Walther

Het secretariaat van het College voor Arbeidszaken van de VNG verzorgt de administratieve ondersteuning van de commissie.

Jaarverslagen (pdf)