In dit dossier vindt u informatie over pensioen, sociale zekerheid en het Individueel Keuzebudget (IKB).

Ons standpunt

Gemeenten willen een fundamentele rol spelen in de discussie en visieontwikkeling over de toekomst van het Nederlands pensioenstelsel, want ze zijn niet alleen verantwoordelijk voor de participatie van inwoners, ze zijn ook werkgever van veel mensen. Pensioen is een bovensectorale aangelegenheid en de sectororganisaties van de decentrale overheden en het onderwijs behartigen de gemeenschappelijke werkgeversbelangen door hun samenwerking in de Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW).

Pensioen

De meeste werknemers in de gemeentelijke sector bouwen pensioen op bij pensioenfonds ABP.  De pensioenregeling voorziet de werknemers van inkomen bij pensionering, maar ook in geval van wegvallen van het inkomen door overlijden of arbeidsongeschiktheid. Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Als werkgever bent u verplicht om werknemers goed te informeren over hun pensioen(regeling).

Individueel Keuzebudget (IKB)

Iedere gemeenteambtenaar krijgt sinds 1 januari 2017 naast salaris ook een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuze Budget (IKB). Het IKB sluit aan bij de wens voor meer keuzevrijheid voor medewerkers. Zij krijgen meer zeggenschap over hun eigen geld en kunnen keuzes maken die passen bij hun levensfase, persoonlijke wensen en doelen.

Publicaties & Brieven