In dit dossier vindt u informatie over pensioen en sociale zekerheid.

Ons standpunt

Gemeenten willen een fundamentele rol spelen in de discussie en visieontwikkeling over de toekomst van het Nederlands pensioenstelsel, want ze zijn niet alleen verantwoordelijk voor de participatie van inwoners, ze zijn ook werkgever van veel mensen. Pensioen is een bovensectorale aangelegenheid en de sectororganisaties van de decentrale overheden en het onderwijs behartigen de gemeenschappelijke werkgeversbelangen door hun samenwerking in de Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW). Lees hier ons volledige standpunt

Pensioen

De meeste werknemers in de gemeentelijke sector bouwen pensioen op bij pensioenfonds ABP.  De pensioenregeling voorziet de werknemers van inkomen bij pensionering, maar ook in geval van wegvallen van het inkomen door overlijden of arbeidsongeschiktheid. Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Als werkgever bent u verplicht om werknemers goed te informeren over hun pensioen(regeling)

Wijziging APPA

Door de wijziging van het pensioenstelsel verandert ook het Appa voor wethouders. Het huidige pensioen financiert de gemeente zelf via de begroting, maar dat gaat veranderen.

Lees meer over de wijziging rondom de APPA

Publicaties & Brieven