Organisatie
VNG
Publicatie soort
Handreiking
Jaar van uitgifte
2021

Per 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Hierdoor wordt de arbeidsverhouding en rechtsbescherming van de werknemer in de sector Gemeenten niet meer door het ambtenarenrecht, maar door het arbeidsrecht geregeld. Het eigenrisicodragerschap voor de Werkloosheidswet (WW) van Overheid & Onderwijssectoren (O&O-sectoren) is niet veranderd door de Wnra. Echter, sinds de laatste handreiking van de VNG uit 2009 betreffende het eigenrisicodragerschap voor de WW zijn diverse besluiten en beleidsregels uit de sociale zekerheid veranderd of hebben een andere naam gekregen. Om deze redenen is besloten om de VNG-handleiding “re-integratie en sanctie in de bovenwettelijke werkloosheidsregeling” van 2009 volledig te actualiseren. Het geeft gemeenten en gemeenschappelijke regelingen een handvat bij het uitvoeren van een re-integratie en sanctiebeleid van de bovenwettelijke werkloosheidsregeling in de cao Gemeenten. De handhaving- en sanctioneringsmatrix geeft meer informatie welke sancties passen bij het overtreden van een re-integratieverplichting.