De meeste werknemers in de gemeentelijke sector bouwen pensioen op bij Pensioenfonds ABP. In de pensioenregeling is het ouderdoms-, partner- en arbeidsongeschiktheidspensioen geregeld.

De pensioenregeling wordt bepaald door onderhandelingen tussen sociale partners in de Pensioenkamer van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid. De sociale partners bestaan uit vertegenwoordigers van de werkgevers en werknemers uit de 14 overheids- en onderwijssectoren. De VNG is wettelijk aangewezen als vertegenwoordiger voor de gemeentelijke sector. Dit zorgt ervoor dat wij invloed kunnen uitoefenen op de pensioenafspraken. Dit gebeurt via de stichting Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW). Op de website van ABP staat meer informatie over de pensioenregeling voor werkgevers.

Uitzonderingen

Niet iedereen in de gemeentelijke sector bouwt pensioen op bij ABP. Werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt waarvoor geen andere pensioenregeling van toepassing is bouwen pensioen op bij Pensioenfonds PWRI. Daarnaast is het pensioen voor wethouders geregeld in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). De Appa-pensioenpremie wordt op het salaris van de wethouder ingehouden. Deze wordt gestort in de kas van de gemeente en niet bij een pensioenfonds.

Zelfstandig Publieke Werkgevers

De sectororganisaties van de decentrale overheden en het onderwijs werken samen in de stichting Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW). Pensioen is een bovensectorale aangelegenheid en de sectororganisaties en de sectororganisaties van de decentrale overheden en het onderwijs behartigen de gemeenschappelijke werkgeversbelangen middels deze samenwerking. De ZPW-sectoren worden in de Pensioenkamer vertegenwoordigd door een tweetal bestuurders van de sectoren en coördinator & adviseur pensioenen van ZPW.

Tools voor pensioencommunicatie

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde en de werkgever is het eerste aanspreekpunt voor de werknemer als het aankomt op de mogelijkheden die de ABP-pensioenregeling biedt. Om werkgevers hiermee op weg te helpen zijn er een aantal handige tools ontwikkelt door ABP. De tools zijn er voor de werkgever die zijn kennis wil verdiepen, maar ook voor de werknemer zelf die meer inzicht wil krijgen in zijn financiële situatie na pensioen.