Een van de maatregelen in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) is het bieden van sociale zekerheid doordat een werkgever een lage WW-premie betaalt voor werknemers met een vast contract en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. Wat betekent dit voor gemeenten?
Er zijn gevallen bekend dat (ex) werknemers onterecht een sociale uitkering hebben gekregen van het UWV. De VNG adviseert daarom gemeenten als overheidswerkgever ook altijd periodiek de factuur of e-factuur van het UWV te controleren.
Als eigenrisicodrager voor de WW kunt u gegevens van de WW-uitkeringen van uw ex-werknemers van de gemeenten inzien via Financiële Informatie Voorziening (FIV). In augustus 2018 is het UWV met de verhuizing gestart van de gegevens vanuit FIV naar het UWV werkgeversportaal.
De sociale zekerheid is voortdurend in beweging, denk aan modernisering van de Ziektewet en veranderingen in de WW. Op de tweede VNG themadag Sociale Zekerheid & Gemeente als werkgever komen alle facetten van WGA (en ziekte) aan de orde en ook preventie en re –integratie. Komt u ook 15 maart?
Bij de invoering van hoofdstuk 10c CAR-UWO is gebleken dat de bepalingen in hoofdstuk 10c CAR over de werkingssfeer en de werknemerspremie niet volledig zijn. Daarom sturen we u een nieuwe LOGA-brief met een aanvulling op redactie van de reparatie-uitkering.
De opbouw en de maximale duur van de WW-uitkering zijn per 1 januari 2016 verkort door wijzigingen in de Wet werk en zekerheid. In de Cao Gemeenten 2016 –2017 hebben we afgesproken om deze versoberingen van de WW te repareren. Deze reparatie krijgt vorm door het invoeren van een reparatie-uitkering.
Op 8 juni was in Utrecht de VNG-themadag sociale zekerheid. Ruim 70 collega's uit verschillende gemeenten werden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van sociale zekerheid in de rechtspositieregeling CAR-UWO.
Op de VNG themadag 'Sociale Zekerheid Gemeente als werkgever' bespreken we ontwikkelingen in de WW, ZW en WIA. Ook geven we op basis van de laatste ontwikkelingen een doorkijkje op de reparatie van het derde jaar WW in de CAR-UWO. Geïnteresseerd? Kom dan op 8 juni naar Utrecht.
De VNG heeft 26 april 2016 op VNG.nl over de reparatie derde jaar WW geadviseerd om vooralsnog niet in te gaan op aanbiedingen vanuit diverse uitvoeringsinstanties in de markt. De reden hiervoor was dat op dat moment nog niet duidelijk was op welke wijze het derde jaar WW gerepareerd zou worden.
De sociale zekerheid is voortdurend in beweging, denk aan modernisering van de Ziektewet en veranderingen in de WW. Wat is er actueel en hoe pak je dat nu in je eigen organisatie aan? Antwoord op deze en andere vragen krijgt u op de themadag Sociale Zekerheid & Gemeente als werkgever op 8 juni.