Op 22 december 2022 is het wetsvoorstel Toekomst pensioenstelsel aangenomen in de Tweede Kamer. Het voorstel gaat nu naar de Eerste Kamer. Het streven van het kabinet is dat de nieuwe pensioenwet uiterlijk 1 juli 2023 in werking treedt. Voor ABP is overgang naar het nieuwe pensioenstelsel voorzien per 2026.
De pensioenpremie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen bij het ABP stijgt per 1 januari 2023 van 25,9% naar 27,9%. Voor werkgevers daalt de pensioenpremie door het vervallen van de VPL-premie van 3%. Deze premie komt momenteel volledig voor rekening van de werkgever.
Vanaf nu kunt u reageren op de ledenraadpleging over de eenmalige uitkering voor medewerkers die vallen onder de Cao Gemeenten en Cao SGO. Reageren kan tot en met dinsdag 22 november. Het VNG-bestuur besluit woensdag 23 november of de eenmalige uitkering definitief wordt.
Dat pensioenen belangrijk zijn weet iedereen. Toch hebben veel werknemers zich er nauwelijks in verdiept. Bij gemeenten is dat niet anders. ABP deelt tips en tools om werknemers bewust te maken van hun pensioensituatie en reikt een prijs uit voor het beste initiatief. De winnaar dit jaar is Oosterhout.
De pensioenpremie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen bij het ABP blijft per 1 januari 2022 25,9%. Hierdoor blijft de pensioenlast in 2022 stabiel. Van deze premie betaalt de werkgever ongeveer 70% en de werknemer ongeveer 30%.
Als werkgever bent u verplicht om werknemers goed te informeren over hun pensioen(regeling). Dat gaat niet altijd even makkelijk. Pensioen lijkt voor veel mensen een ver-van-mijn-bedshow. Daarom biedt de website van APB toolkits, inspiratie en handvatten om pensioencommunicatie op de kaart te zetten.
Pensioenfonds ABP stopt met het beleggen in producenten van fossiele brandstoffen (olie, gas en kolen). De VNG is blij met deze beslissing. Samen met de andere deelnemende sectoren in de stichting Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW) heeft de VNG al eerder zorgen hierover geuit.
ABP verwacht dat de premie van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen per 1 januari 2022 stijgt met 1,5%-punt van 25,9% naar 27,4%. Het pensioenfonds maakte dat vandaag bekend.
Bij de uitvoering van de wettelijke re-integratietaak maken overheidswerkgevers deel uit van de keten ‘werk en inkomen’, waar ook het UWV bij hoort. Voor alle partijen moet duidelijk zijn wie welke taken heeft en dat deze op elkaar worden afgestemd. De werkwijzer is bedoeld om daaraan een bijdrage te leveren...