Nieuws
De Pensioenkamer (de sociale partners in de overheids- en onderwijssectoren) heeft een hoofdlijnenresultaat bereikt over een nieuwe ABP-pensioenregeling. Sociale partners hebben, samen met ABP, de ambitie om de nieuwe regeling per 1 januari 2027 te laten ingaan.
Sociale partners in overheids- en onderwijssectoren en pensioenfonds ABP streven naar een nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2027. Alle betrokken partijen zijn ervan doordrongen dat dit secuur, uitlegbaar en evenwichtig moet gebeuren. Ook gaan ze afspraken maken over de overgang naar het nieuwe stelsel.
ABP verwacht dat de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen per 1 januari 2024 daalt van 27,9% naar 27,0%. De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen is sectorafhankelijk en blijft naar verwachting gemiddeld op 0,73%-punt. De werkgever betaalt 70% en de werknemer 30% van deze premies.
Sociale partners in de overheids- en onderwijssectoren en pensioenfonds ABP werken aan een overgang naar een nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2027. De planning was 2026. Het extra jaar is mogelijk doordat minister Schouten pensioenfondsen meer tijd geeft om het nieuwe pensioenstelsel in te voeren.
Op 22 december 2022 is het wetsvoorstel Toekomst pensioenstelsel aangenomen in de Tweede Kamer. Het voorstel gaat nu naar de Eerste Kamer. Het streven van het kabinet is dat de nieuwe pensioenwet uiterlijk 1 juli 2023 in werking treedt. Voor ABP is overgang naar het nieuwe pensioenstelsel voorzien per 2026.
De pensioenpremie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen bij het ABP stijgt per 1 januari 2023 van 25,9% naar 27,9%. Voor werkgevers daalt de pensioenpremie door het vervallen van de VPL-premie van 3%. Deze premie komt momenteel volledig voor rekening van de werkgever.
Vanaf nu kunt u reageren op de ledenraadpleging over de eenmalige uitkering voor medewerkers die vallen onder de Cao Gemeenten en Cao SGO. Reageren kan tot en met dinsdag 22 november. Het VNG-bestuur besluit woensdag 23 november of de eenmalige uitkering definitief wordt.
Dat pensioenen belangrijk zijn weet iedereen. Toch hebben veel werknemers zich er nauwelijks in verdiept. Bij gemeenten is dat niet anders. ABP deelt tips en tools om werknemers bewust te maken van hun pensioensituatie en reikt een prijs uit voor het beste initiatief. De winnaar dit jaar is Oosterhout.