Met een aantal belangrijke wijzigingen in de Gemeentewet wil de minister van BZK de integriteit van het decentraal bestuur bevorderen. De VNG is in hoofdlijnen positief over het (concept)wetsvoorstel.
Een van de maatregelen in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) is het bieden van sociale zekerheid doordat een werkgever een lage WW-premie betaalt voor werknemers met een vast contract en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. Wat betekent dit voor gemeenten?
De Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) is de grens van 150 leden nu al gepasseerd. Het streven van de vereniging was eind 2020 rond de 150 leden te hebben. De VNG kende voorheen namelijk tegen de 170 zogenoemde aangesloten organisaties.
In maart organiseert de VNG weer bijeenkomsten Banenafspraak in de regio. Op die dag krijgt u kort informatie over de stand van zaken na het tekenen van de Bestuurlijke Afspraken en na de Werkagenda.
Werkgevers hebben tussen 1 januari 2013 en 1 oktober 2019 in totaal 58.544 banen gerealiseerd voor mensen die vallen in de doelgroep banenafspraak. Dit blijkt uit de Regionale UWV-trendrapportage Banenafspraak.
Het LOGA heeft per 1 januari 2020 een Cao Ontslagcommissie ingesteld. De Cao Ontslagcommissie gaat in plaats van het UWV oordelen over verzoeken van werkgevers met betrekking tot het voorgenomen ontslag van werknemers om bedrijfseconomische redenen (reorganisatie-ontslag).
Per 1 januari 2020 is het telefoonnummer van het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur gewijzigd in 070-3738314.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft zijn jaarlijkse circulaire gepubliceerd over de aanpassingen van pensioenen en inhoudingen Appa voor het jaar 2020.
Roel Cazemier, voorzitter van het College voor Arbeidszaken, en Bert de Haas, onderhandelaar van de FNV, hebben vandaag officieel de website caogemeenten.nl gelanceerd. Op deze nieuwe gezamenlijke website staat de tekst van de cao Gemeenten die sinds 1 januari 2020 geldt.
Al acht inwoners hebben een tijdelijk contract. Nog eens drie met uitzicht op een contract en twee die zelfs een vaste reguliere baan kregen, één bij Moerdijk en één bij een andere werkgever. Dit bovenop de taakstelling van zes personen waar de gemeente al aan voldeed, aldus wethouder Zwiers van Moerdijk.