Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de rechtspositieregelingen voor burgemeesters, wethouders en raadsleden. Op deze pagina lichten wij deze regelingen toe en houden wij u op de hoogte van de actuele thema’s op dit terrein.

Rechtspositieregelingen

Op de volgende pagina's lichten wij de rechtspositieregelingen toe die gelden voor burgemeesters, wethouders en raadsleden. U vindt onder meer informatie over vergoedingen, verlof en nevenfuncties.

Publicaties & Brieven

Adviescommissie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers

De adviescommissie RPA heeft als taak de belangen van politieke ambtsdragers te behartigen en te zorgen voor evenwicht tussen verantwoordelijkheden voortvloeiend uit het ambt en de rechtspositie. Met politieke ambtsdragers worden alle raads- en commissieleden, wethouders en burgemeesters bedoeld.