Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de rechtspositieregelingen voor burgemeesters, wethouders en raadsleden. Op deze pagina lichten wij deze regelingen toe en houden wij u op de hoogte van de actuele thema’s op dit terrein.

Rechtspositieregelingen

Op de volgende pagina's lichten wij de rechtspositieregelingen toe die gelden voor burgemeesters, wethouders en raadsleden. U vindt onder meer informatie over vergoedingen, verlof en nevenfuncties.

Publicaties & Brieven