Toegang tot recht in Den Haag

Wereldwijd zijn er ruim 5 miljard mensen die moeite hebben met toegang tot recht. Ook in Den Haag ervaren mensen moeite met het oplossen van rechtsproblemen. Daarom zet de gemeente Den Haag zich met de expertise van de ngo The Hague Institute for Innovation of Law (HiiL) in voor het verbeteren van toegang tot recht in Den Haag.

Als internationale stad van vrede en recht huisvest Den Haag veel instituties en organisaties die dagelijks werken aan het verbeteren van de toegang tot recht (Global Goal 16.3). Ondanks de aanwezige expertise in de stad, zijn er ook in Den Haag mensen die moeite hebben het vinden van rechtvaardige oplossingen. De gemeente Den Haag en HiiL willen bijdragen aan het voorkomen en het oplossen van rechtsproblemen in Den Haag. Hiermee wordt de kennis die aanwezig is gebruikt om te werken aan GG 16.3 in Den Haag. 

Onderzoek

De gemeente Den Haag heeft HiiL gevraagd om de toegang tot recht van de Haagse inwoners te onderzoeken. De vragen in de survey gingen over de rechtsproblemen die zij ervaren en over het vinden van de juiste oplossing voor deze problemen. Via wijkcentra zijn interviews gehouden met kwetsbare groepen, zoals nieuwkomers en mensen met lage inkomens. Daarnaast is er een stakeholderanalyse uitgevoerd en zijn verschillende rechtszorgaanbieders geïnterviewd. 

Uit het onderzoek blijkt dat 55% van de mensen die de survey hebben ingevuld 1 of meerdere rechtsproblemen heeft of heeft gehad in de afgelopen jaren. De meest voorkomende problemen hebben te maken met buren (zoals geluidsoverlast), gevolgd door huisvesting, misdaden en verkeer. Ook blijkt dat 56% van de problemen op dit moment nog niet zijn opgelost. Het is daarom belangrijk om te kijken naar wat er beter kan. 

Toegang tot recht in Den Haag

In 2021 werkt de gemeente Den Haag verder met HiiL aan het vinden van de juiste oplossing voor toegang tot recht van de Haagse inwoners. Uit het onderzoek blijkt dat er veel aanbod is voor advies en informatie bij rechtsproblemen, maar dat er behoefte is aan integrale en holistische rechtszorg, waarbij ook nazorg een rol krijgt. 

Met dit project werkt Den Haag concreet aan het verbeteren van toegang tot recht in Den Haag. Den Haag is namelijk niet alleen stad van vrede en recht op internationaal niveau, maar ook op lokaal niveau.

Innoveer gemeentelijke dienstverlening

Moderne tijden vragen om innovatie. Er is veel aandacht voor samenwerking tussen overheden op digitaal gebied, voor standaardisatie en innovatie, en inwoners en ondernemers stellen nieuwe eisen aan gemeentelijke dienstverlening.

Door uw dienstverlening te innoveren draagt u bij aan het creëren van doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten (doel 16),  het duurzaam ontwikkelen van uw gemeente (doel 11), en lokale digitale innovatie (doel 9).

gg 16