In de documentaire DocU 'Global Goals in eigen stad' toont RTV Utrecht hoe mensen, ondernemers en organisaties in de gemeente Utrecht lokaal bijdragen aan de Global Goals. De omroep gaat op bezoek bij Utrechtse initiatieven op het gebied van kleding, sport en voedsel die elk op een eigen manier bijdragen aan het behalen van de Global Goals.
 
Gwen Jansen, voorzitter van stichting Utrecht4GlobalGoals, kijkt met Thijs van Es, algemeen directeur van FC Utrecht, hoe de club scoort op het gebied van de Global Goals en waar nog winst is te behalen. Zo heeft Stadion Galgenwaard zonnepanelen op het dak en ondersteunt de club de lokale voedselbank. Opgaven voor de komende jaren zijn onder andere de verwarming van het veld te verduurzamen en het waterverbruik te verminderen. 

Sophie Alink, de Utrechtse studente die tweede werd bij de Miss Nederland verkiezing, gaat langs bij kledingwinkels met een duurzame en maatschappelijk bewuste insteek. Op deze manier wordt onder andere bijgedragen aan Global Goal 12 (verantwoorde consumptie en productie).
  
Ook op het gebied van voedselproductie kent Utrecht bijzondere projecten. Zo is er bij Haarzuilens een voedselbos aangeplant, waar aan zo goed als elke plant en boom iets eetbaars groeit. Dit draagt bij aan de biodiversiteit van de omgeving. Daarnaast gaat RTV Utrecht op bezoek bij een sociale onderneming waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken en bij een oesterzwammenkwekerij waar koffiedik van lokale bedrijven als grondstof wordt hergebruikt.

Meer informatie

 • Benieuwd hoe aan de Global Goals wordt gewerkt in Utrecht, en hoe dit ook in uw gemeente zou kunnen? Bekijk de documentaire 

De duurzame ontwikkelingsdoelen behaalt een gemeente niet alleen, maar samen met inwoners en organisaties. Daarom werken steeds meer gemeenten aan bewustwording van de Global Goals onder inwoners. De gemeente Waalwijk doet dat met de Duurzaamheidsprijs.

In 2020 kreeg de 17-jarige Milos Boksan de prijs voor het meest duurzame initiatief van Waalwijk omdat hij een app heeft ontworpen die voedselverspilling in supermarkten tegengaat. Hij ontving een prachtige bokaal, een duurzaam cadeaupakket en een cheque ter waarde van € 300. Vanwege de coronamaatregelen werd de uitreiking via een livestream uitgezonden, met ook andere activiteiten, zoals een muziekoptreden en een duurzaamheidsquiz.

De Duurzaamheidsprijs is een publieksprijs. De inwoners van Waalwijk konden hun stem uitbrengen op 1 van de 7 genomineerden. Winnaar Milos vertelde dat hij zelf als supermarktmedewerker maar al te goed weet hoeveel voedsel er wordt weggegooid vanwege de houdbaarheidsdatum. Hij heeft daarom een app ontworpen die aangeeft wanneer de houdbaarheidsdatum bijna is bereikt. Deze producten kunnen vervolgens met korting worden aangeboden door supermarkten. Zo wordt er minder voedsel verspild en verliezen supermarkten geen winst. De app zelf is nog niet ontwikkeld, maar het projectvoorstel is geschreven en er is al onderzoek gedaan. Milos moet alleen nog partners vinden om de app te ontwikkelen.

Meer informatie

Groepsfoto van medewerkers van de Global Goals Action Day 2020 in Wassenaar

Sinds september 2019 is Wassenaar Global Goals-gemeente. Vanuit de gemeente worden verschillende lokale initiatieven op het gebied van onder meer circulaire economie, klimaat en goede gezondheid en welzijn ondersteund. Voor de SDG Action Day 2020 werd een fototentoonstelling georganiseerd over deze initiatieven.

De Groene Meent en Fair Trade Gemeente Wassenaar hebben met hulp van vrijwillige fotografen veel Wassenaarse organisaties en personen op de foto gezet met het Global Goal dat zij dienen. Zo is met vereende krachten aan de tentoonstelling gewerkt. Bij elke foto op de tentoonstelling stond een QR-code. Door het scannen van de code kwamen bezoekers op de gemeentelijke website over de Global Goals. Deze website geeft uitleg over de Global Goals en meer informatie over de lokale personen en organisaties die hieraan werken. Ook worden hier lokale evenementen en initiatieven waarin de Global Goals centraal staan gepubliceerd.

Meer informatie

In 2018 is de kerngroep Deventer4GlobalGoals opgezet met vertegenwoordigers vanuit de sectoren onderwijs, bedrijfsleven, NGOs, cultuur en de overheid. De Kerngroep heeft een plan van aanpak voor de implementatie van de Global Goals in Deventer vastgesteld. Het gaat om een traject waarin de gemeente wilt inventariseren (wat gebeurt er al en door wie), inspireren (de goede voorbeelden uitlichten) én activeren (organisaties en bedrijven stimuleren om zelf bij te dragen). Een van de eerste activiteiten in dit traject was het organiseren van een Captains of Industry Diner op 16 mei jl. voor een 40-tal belangrijke vertegenwoordigers van diverse sectoren uit het Deventer bedrijfsleven. De kansen die de Global Goals bieden stonden tijdens het diner centraal, net als de vraag hoe kunnen we deze kansen verzilveren en tegelijkertijd bijdragen aan een beter (leef)klimaat en maatschappij? Het was een inspirerende avond!  

Tijdens het diner is er veel interesse getoond vanuit verschillende ondernemingen. Met hen is er begin juli een brainstormsessie georganiseerd. Daarin hebben we afgesproken om jaarlijks 2 à 3 thematische bijeenkomsten gelieerd aan de Global Goals te organiseren. Op 10 oktober (Dag van de Duurzaamheid) vond de eerste bijeenkomt plaats rondom het thema "Food Waste", in samenwerking met KonnecteD en Rabobank Salland. Net als bij het diner was er veel belangstelling vanuit de bedrijven. Een bijkomende activiteit was ondersteuning bieden bij de organisatie van de SDG Game op 11 december bij Ulebelt te Deventer. Voor het jaar 2020 staat er in ieder geval vast dat tijdens het Deventer Ondernemersevenement (DOE) voor het eerst een Global Goal prijs wordt uitgereikt. Daarnaast worden dit jaar 3 bijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met bedrijven en brancheverenigingen uit Deventer rondom de volgende thema’s: mobiliteit, energietransitie en ICT. 

De Global Goals bieden allerlei kansen die we graag willen verzilveren. Kansen voor bedrijven, kennisinstellingen, creatieve sector en de NGOs en daarmee voor een duurzaam Deventer. Door te innoveren, door onderscheidend te zijn, kunnen we anderen inspireren hier in onze stad, maar ook buiten onze gemeentegrenzen. En daar zijn we trots op! Trots op een stad en een gemeente met internationale uitstraling waar heel veel mogelijk is.

Thomas WalderWethouder Economie en Internationaal Beleid 

Deventer4GlobalGoals

Deventer wordt van oudsher gekenmerkt door een open houding naar de wereld om haar heen. Vanuit die houding heeft Deventer zich gecommitteerd aan de Global Goals! De Global Goals bieden volop kansen voor innovatie van bestaande activiteiten en voor nieuwe business. Ze kunnen helpen om Deventer nationaal en internationaal verder te profileren, te ontwikkelen en groeien.  

We richten ons in eerste instantie op alle Global Goals: pas in de loop van de uitvoering van ons plan van aanpak wordt aan de hand van de inventarisatie duidelijk welke Global Goals in Deventer vooral leven en van belang zijn. Daar worden de vervolgacties op gericht. Dit kunnen de ‘Deventer Global Goals’ worden; die terreinen waarop Deventer zich onderscheidt en waar Deventer zich –nationaal en internationaal –mee kan profileren en positioneren naast de verschillende bestaande mogelijkheden.  

Via de website www.deventer4globalgoals.nl en diverse social-media platforms hebben wij een community gecreëerd waar de betrokkenen (trekkers, medewerkers, vrijwilligers, achterban) van allerlei bedrijven en organisaties elkaar kunnen vinden, kennis kunnen uitwisselen en inspiratie op kunnen doen. Deze communities vormen de paraplu waaraan alle activiteiten rondom de Global Goals in Deventer opgehangen kunnen worden. Daarnaast en omdat ons plan zich vooral richt op business-to-business, kiezen we daarbij de passende media. We hebben al een reeks artikelen over de Global Goals activiteiten in het MKB-Magazine kunnen plaatsen. Dit magazine wordt periodiek (2-maandelijks) verspreid onder de 1250 leden van MKB Deventer (dat daarmee de grootste MKB-vereniging van ons land is). 

De gemeente Duiven heeft in 2019 voor het eerst een gemeentelijke netwerkbijeenkomst georganiseerd waarbij de verbinding werd gelegd tussen alle instanties op duurzaamheid gebied en internationale contacten binnen de gemeente. Het uitgangspunt is hier een jaarlijkse netwerkdag in Duiven van te maken. Tijdens de succesvolle bijeenkomst werden onder andere plannen uiteengezet over het traject om de gemeente te laten aansluiten als Fairtrade gemeente. Ook werden de jumelageactiviteiten in teken van het partnerschap tussen Duiven en de Duitse stad Gemünden am Main toegelicht. Hierbij stond de betrokkenheid van het onderwijs centraal. Ook de Duivense stichting Alvan Tsarik koppelt scholieren binnen de gemeente aan scholieren in Armenië. Naast dat Global Goal 4. ‘Kwaliteit onderwijs’ extra werd uitgelicht waren er ook wethouders en raadsleden aanwezig die ook stilstonden bij thema’s gekoppeld aan duurzaamheid en internationale projecten, partnerschappen en uitwisselingen. Zo focust de gemeente ook op de Global Goals 2. ‘Geen honger’, Global Goal 13 ‘Klimaatactie’ en Global Goal 17 ‘Partnerschap om doelstellingen te bereiken’.  

De opbrengst van deze 1e gemeentelijke netwerkbijeenkomst is dat de organisaties (verder) kennis hebben gemaakt met elkaar en er gewerkt wordt om een gezamenlijke internationale kalender voor 2020 op te stellen op basis van de Global Goals, waaraan iedereen kan bijdragen. Binnen deze internationale kalender worden ook de Fairtrade initiatieven verder vormgegeven. De organisaties gaan meer onderlinge verbanden leggen.

De gemeente Duiven verbindt, stimuleert en faciliteert de internationale contacten en de gemeenschap organiseert

Rik de Lange, Burgemeester gemeente Duiven

Sinds vele jaren kent de Gemeente Duiven internationale vriendschapsbanden en organiseert vele internationale uitwisselingen. De samenhang ontbrak en de jaarlijkse netwerkdag in het kader van de Global Goals is bij uitstek een gelegenheid om samenhang en verbinding te creëren. Het gaat om de volgende contacten.

Stichting Jumelagecomité Gemünden am Main
Ter uitvoering van het vriendschapsverdrag met de gemeente Gemünden am Main in Duitsland worden jaarlijks meerdere uitwisselingen georganiseerd. En dit al ruim 30 jaar.

Fairtrade gemeente in de Liemers
Een aantal jaren geleden zijn pogingen ondernomen om de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar Fairtrade gemeente te maken. De Wereldwinkel te Duiven is verdwenen. Dit is sluimerende initiatief wordt in het kader van de Global Goals nu verder opgepakt.

Stichting Connect to Share en de gemeente Duiven als Millenniumgemeente.
Duiven is daartoe in het verleden toegetreden tot de VNG-Millenniumgemeenten. Initiatieven worden gehonoreerd die bijdragen aan de realisatie van de millenniumdoelen van de Verenigde Naties.
De uitvoering van de millenniumdoelen is ondergebracht bij de Stichting Connect to Share.
Door het leveren van een bijdrage aan de realisering van deze doelen nu bij een autonome stichting te leggen ontstaat ook de mogelijkheid om externe subsidiebronnen aan te boren.

Gemeente Duiven

Naast genoemde, door de gemeente geformaliseerde internationale contacten, heeft de gemeente ook een aantal andere internationale samenwerkingen:

HOPE XXL International
HOPE XXL streeft naar een wereld waarin iedereen zijn of haar leven als ‘goed’ waardeert, dus met een acht of hoger. Daarom heeft HOPE XXL een nieuwe visie op de toekomst ontwikkeld met jongeren van over de hele wereld. Deze visie, de Liemers List genaamd, is in februari 2015 gepresenteerd aan de Verenigde Naties.

 • Initiatieven Rotaryclub Duiven op het gebied van jeugd en internationale contacten.
 • Maatschappelijke stages (internationaal) Candea College Duiven (voortgezet onderwijs).
Gemeente Emmen

Samen met dorps- en wijkgenoten je eigen energie opwekken. In Emmen vinden we het belangrijk dat inwoners kunnen profiteren van lokaal opgewekte energie. De ontwikkelaars van zonne-akkers of zonneparken stellen daarom 20% van hun zonneparken beschikbaar voor inwoners. Ook kunnen inwoners zelf een initiatief starten. Om gebruik te maken van de lokaal opgewekte energie organiseren inwoners zich in een coöperatie. Het servicepunt Lokaal Opgewekt Emmen helpt startende en beginnende energiecoöperaties op weg.

Het zonnepark is een kans voor de dorpen, die we met beide handen moeten aangrijpen! Er is een energiecoöperatie opgericht voor ons deel van het park. Huishoudens uit Oranjedorp en Nieuw-Dordrecht kunnen lid worden en daardoor goedkoper stroom afnemen.

Energiecoöperatie Nieuw-Oranjepoort

Het initiatief draagt bij aan Global Goal 7: Betaalbare, betrouwbare en duurzame energie voor iedereen.

Kijk voor meer informatie over dit project op lokaalopgewektemmen.nl of stuur een mail naar Christa Vedelaar, c.vedelaar@emmen.nl.

Samen met inwoners, bedrijven, scholen en tal van verenigingen gaan we als gemeente Gilze en Rijen aan de slag om op verschillende terreinen winst te boeken op het terrein van klimaat, energie en circulaire economie. Het koersdocument Duurzaam Gilze en Rijen is hiervoor het kompas.

Gemeente Gilze en Rijen

Wij zien duurzaamheid als de rode draad in ons gemeentelijk beleid. Natuurlijk vinden we in Gilze en Rijen alle Global Goals belangrijk. Toch brengen we focus aan. We doen liever een paar dingen goed, dan veel dingen half. Bovendien zijn de capaciteit en middelen van de gemeente begrensd. Daarom leggen we in dit koersdocument de nadruk op de Global Goals die samenhangen met de thema’s Energie, Circulaire economie, Klimaat & Biodiversiteit.

Enkele voorbeelden waaruit blijkt dat we op koers zijn:

 • We staan open voor nieuwe technieken. Zo onderzochten we samen met de gemeente Dongen en waterschap Brabantse Delta de haalbaarheid van een initiatief om uit rioolslib groen gas te maken, dat rechtstreeks aan het aardgasnet toegevoegd kan worden.
 • De Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen kwam met een plan om van de Gilzewouwerbeek, nu nog een rechte sloot, een ware Wouwervallei te maken. Dit bevordert de klimaatomstandigheden, we houden water in het gebied vast en herstellen daarmee veel natuurwaarden. Dit zorgt voor meer biodiversiteit. Inmiddels zijn het waterschap, de gemeente Breda en de provincie Noord-Brabant ook betrokken. We verwachten begin 2020 een samenwerkingsovereenkomst te sluiten.
 • Op 9 oktober organiseerden we samen met de gemeente Alphen-Chaam en de gemeente Baarle-Nassau een Kids Klimaat Festival voor kids uit groep 7 en 8. Het werd een middag bomvol met leuke challenges en activiteiten; samen het tofste idee bedenken om het klimaat redden.

De gemeente Gilze en Rijen levert samen met ruim 26.000 inwoners gezamenlijk een bijdrage aan de Global Goals. Daar gaan we dag in dag uit voor.

Ariane Zwarts, Wethouder gemeente Gilze en Rijen

 • Voor het initiatief van de rioolslibtechniek: dit betreft de AHPD-techniek, waarbij het rioolwater in een gesloten vat wordt verwarmd en onder druk wordt gezet, waarmee groen gas wordt geproduceerd. Het bureau dat deze techniek aandraagt is Bareau, contactpersoon de heer Kirsten Zagt
 • Voor de ontwikkeling van de Wouwervallei kunt u de website van de NLGR raadplegen: www.natuurlijkgilzerijen.nl
 • Op onze facebookpagina plaatsten we een bericht met foto’s over het Kids Klimaat Festival.

Bij het vormgeven van de nieuwe omgevingsvisie heeft het college een startnotitie opgesteld waarin duidelijk gerefereerd werd aan de Global Goals. Om in dit traject rondom de nieuwe Omgevingsvisie ook de bevolking mee te nemen hebben we Panorama 2028 ingezet. Panorama 2028 is een maatschappelijke kennis-dialoog, waar via een ‘soft-space’ aanpak door het maatschappelijk veld van overheden, burgers, ondernemers en onderwijsinstellingen gesproken wordt over de toekomstige opgaves. In Panorama 2028 organiseren we bijeenkomsten met ‘uitkijkers’ uit de Friese samenleving waarmee we samen het toekomstbeeld van 2028 proberen te smeden. Concreet betekent dit de organisatie van dialoogavonden en werk- of ontwerpateliers. Zo geven we stap voor stap invulling aan de opgaves voor onze regio.

Gemeente Leeuwarden is, samen met provincie Fryslân, ‘startend’ partner in dit proces. Niet alleen door middelen ter beschikking te stellen, maar ook door Panorama 2028 in te zetten in het proces om te komen tot een nieuwe Omgevingsvisie.

De Global Goals helpen ons om voor maatschappelijk, ecologische, economische en ruimtelijke uitdagingen tot oplossingen en ambities te komen. De wedding pie, waarbij de SDG’s geordend zijn in drie lagen (leefomgeving, maatschappij, economie), dwingt ons om de juiste keuzes te maken die goed zijn voor de toekomst van onze stad en ons platteland. Panorama 2028 is een werkwijze die we toepassen waarbij we gezamenlijk met burgers en andere belangrijke stakeholders werken aan onze langetermijnvisie.

Hein de Haan, Wethouder Ruimtelijke Ordening

Gemeente Leeuwarden

2018 was een bijzonder jaar voor de gemeente Leeuwarden als hart van de provincie Fryslân. Met de benoeming tot European Capital of Culture werd een ambitie bereikt die in 2008 ontstond als een gezamenlijke missie van burgers, ondernemers, onderwijsinstellingen en de overheid. Allen zagen zij cultuur als een katalysator voor het aanpakken van maatschappelijke opgaves. De zo met onze cultuur verbonden grutto is bijvoorbeeld de verteller van het wereldwijde probleem rondom biodiversiteit. Zo ontstonden lokaal nieuwe zienswijzen en oplossingen voor globale problemen. Langzamerhand werd Fryslân van een ‘mienskip’ (gemeenschap) een ‘iepen mienskip’ (open gemeenschap). Verbonden met elkaar, maar ook verbonden met de wereld om ons heen.

Deze energie en aanpak wilden wij ook inzetten voor het vormen van de nieuwe omgevingsvisie. Juist het in samenhang over verschillende beleidsterreinen heen kijken én het betrekken van de lokale bevolking en stakeholders staan bij die aanpak centraal.

Als kader voor onze aanpak hebben we de SDG’s gebruikt. Wat betekenen die opgaves voor onze regionale opgaves? Op welke manier gaan wij, door interventies in onze eigenachtertuin, bijdragen aan de realisatie van wereldwijde doelen?

Uit die basis van Culturele Hoofdstad en het besef dat maatschappelijke opgaves alleen in samenhang zijn op te lossen ontstond Panorama 2028: een omgeving voor een maatschappelijke dialoog tussen overheden, burgers, ondernemers en onderwijsinstellingen over het aanpakken van de toekomstige opgaves. In dit Panorama 2028 organiseren we bijeenkomsten met ‘uitkijkers’ uit de Friese samenleving, betrokken mensen die via SDG-thema allianties op inhoud georganiseerd zijn. Samen proberen we het toekomstbeeld van 2028 te smeden. Inmiddels maken honderden mensen deel uit van dit netwerk van verschillende allianties, waarin opnieuw de quadrupel helix partners vertegenwoordigd zijn.

De gemeente Maastricht heeft op 25-9-2019, in samenwerking met diverse partners in de stad waaronder Mondiaal Maastricht, het CNME en het bedrijfsleven, een zeer succesvolle Act4GlobalGoals dag georganiseerd.

In en rondom het Stadhuis op de Markt vonden meer dan 25 workshops plaats, verspreid over de gehele dag. Er waren sprekers uit Amerika (De bekende John Liu) en Zweden. Er waren workshops met een focus op lokale ondernemers. Ook waren grote corporaties als DSM/Sabic  (Jens Thies) vertegenwoordigd. Maar liefst 250 unieke bezoekers vonden de weg naar het Stadhuis in Maastricht, en genoten van één of meerdere inspirerende sprekers. Buiten het stadhuis vond een markt plaats, met stands van o.a. de Universiteit Maastricht en Klimaat Actie Network Maastricht. Ook het LBSNN was hier vertegenwoordigd. O.a. werden duurzame tandenborstels uitgedeeld.

's-Avonds vond er nog een Studium Generale lezing plaats, en ook werd op 24-9, voorafgaand aan de Global Goals Day, een filmavond georganiseerd. Dit alles uiteraard met de SDG’s als thema.

Een zeer uitgebreid programma, dat volledig uitverkocht raakte. Voor alle partners een groot succes, en een opmaat naar meer!

Tegelijkertijd kregen 750 basisschoolleerlingen les over de SDG’s, gecoördineerd door het CNME. Ook werden de eerste stappen gezet om de SDG’s een vaste plek in het curriculum te geven, uniek in Nederland.

Deze Act4GlobalGoals day was voor de gemeente Maastricht, als ook voor de andere partners, een startpunt. Op deze dag is ontzettend veel inspiratie opgedaan, en ideeën opgehaald. Zo wordt er ondertussen gesproken met scholenkoepel Mosae Lira om de SDG’s een vaste plek in het curriculum van basisscholen in Maastricht te geven, uniek in Nederland. Ook zijn diverse werkgroepen ontstaan, en hebben zich talloze nieuwe vrijwilligers aangemeld.

10 Oktober is de dag van de duurzaamheid. Een mooi moment om de Global Deals te ondertekenen. In de raadzaal ontvangt Wethouder Evelien Zinkweg vertegenwoordigers, directies en een aantal kin-deren van basisscholen uit Oldenzaal. Uiteraard mogen óók de leerlingen zelf een handtekening zet-ten. Basisscholen in Oldenzaal sluiten vandaag samen met de gemeente een ‘Glo-bal Deal’. In de Global Deal staat hoe de basisscholen, onder andere met hulp van de gemeente, een bijdrage kunnen leveren aan een groen, gezond en duur-zaam Oldenzaal.

Wat houden de Global Deals in?

In het klein kunnen we hier samen een bijdrage aan leveren door onder meer energie te besparen, beter om te gaan met afval en te leren over de natuur en het milieu waarin we leven. De jeugd heeft de toekomst en daarom sluit de gemeente in samenwerking met Twente Milieu, De Höfte en Energy challenges Global Deals met de basisscholen in Oldenzaal. De scholen kunnen hierbij kiezen om ac-tief afval te gaan scheiden waarbij ze lespakketten en minicontainers krijgen van Twente Milieu. Ook kunnen ze kiezen om gebruik te maken van de lespakketten over natuureducatie van de Höfte. Ook kunnen ze als school met het project Energy challenges (lespakketten en een energiemonitoringssys-teem) 10% energie besparen. Het doel is om kinderen bewust te maken van het belang van een duur-zame samenleving.

Global Goals gemeente De gemeente Oldenzaal wil een duurzame en gezonde gemeente zijn met zorg voor de inwoners van nu en in de toekomst. Het onderwijs speelt daarin een belangrijke rol. De gemeente Oldenzaal wil graag samen met het basisonderwijs aan de slag om op verschillende manieren bij te dragen aan de Global Goals. Oldenzaal is namelijk sinds kort een Global Goals gemeente. De Global Goals zijn duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die zijn vastgesteld door de Verenigde Naties.

Basisschool Oldenzaal - Global Goals

Op woensdag 25 september, de internationale SDG-day, heeft de gemeente Schiermonnikoog een uitgebreide informatie- en warenmarkt georganiseerd voor inwoners, gasten én 75 internationale studenten van de Hanze Hogeschool in Groningen. Op deze markt, die plaatsvond op het veld voor het gemeentehuis, mídden in de dorpskern, waren een groot aantal verenigingen, instellingen en bedrijven aanwezig die actief zijn op Schiermonnikoog én bewust of onbewust een bijdrage leveren aan de SDG’s. Iedere dag heeft ons handelen - of ons nalaten - effect op de doelstellingen van de diverse SDG’s. Om dit voor iedereen zichtbaar te maken heeft de gemeente Schiermonnikoog een groot aantal SDG kubussen laten maken. Deze kubussen stonden duidelijk zichtbaar bij de deelnemers. Zo werd in één oogopslag duidelijk welke doelen de verschillende deelnemers vertegenwoordigen.

Voorafgaande aan de markt hebben we – de gemeente Schiermonnikoog in samenwerking met de Werkgroep Fairtrade Schiermonnikoog – gesprekken gevoerd met de diverse personen die we hadden gedefinieerd. Dit varieerde van een kledingwinkel en een drogist, tot de werkgroep Amnesty International Schiermonnikoog en de beheerder van de eilander ‘weggeefhoek’ op Facebook. Zo hebben we uit diverse schakeringen, eilanders gesproken en hen bewust gemaakt van hun activiteiten in het licht van de SDG’s. Ook de internationale studenten van de Hanze Hogeschool hebben we bewust gemaakt van het bestaan van de SDG’s en de impact ervan op onze gemeenschap. Op de markt zijn de studenten, afkomstig uit 25 verschillende landen, de hele middag in gesprek geraakt met eilanders en gasten over duurzaamheid, de activiteiten van de verschillende organisaties en duurzaamheid in de breedste zin van het woord.

Ter illustratie van de SDG’s in praktijkvoorbeelden heeft de gemeente Schiermonnikoog op 25 september tevens een regeling gepresenteerd voor het met korting aanschaffen van regentonnen en compostvaten. Zo kan elke inwoner en gast een eigen bijdrage leveren aan de diverse SDG’s. Om de SDG’s permanent zichtbaar te houden, zijn in de hal van het gemeentehuis samples van de tonnen met de daarbij behorende GlobalGoals kubussen geplaatst.

Als voorbereiding op de markt is tevens een presentatie naar de middelbare school op het eiland gestuurd met daarin – voor de lessen Economie en Cultureel Maatschappelijke vorming – een toelichting op de internationale SDG’s en de effecten die dit op tieners/pubers heeft. Hierin zijn de SDG’s opgenomen als onderdeel van de nieuwe economie, waarin winstmaximalisatie ter discussie wordt gesteld. .Voorafgaand aan het opsturen is hierover overleg geweest met de directeur van de school.

De informatiemarkt was volgens bezoekers én deelnemers een groot succes.

Onze duurzame ambities kennen geen grenzen

Ineke van Gent, Burgemeester gemeente Schiermonnikoog

Ineke van Gent

Het doel van de gemeente Schiermonnikoog en de werkgroep Fairtrade Schiermonnikoog voor het organiseren van deze markt, was het creëren van bewustzijn bij verenigingen, bedrijven en personen. Door hen in het hart van hun (bedrijfs-)activiteiten aan te spreken, voelen zij zich verantwoordelijk, betrokken  en gemotiveerd. Veel eilanders zijn zich nauwelijks bewust van hun bijdrage bij het behalen van de SDG’s. In samenwerking met de werkgroep Fairtrade Schiermonnikoog zijn we bezig om diverse activiteiten rondom de SDG’s te organiseren.

De volgende SDG’s zijn door de informatiemarkt op 25 september 2019 in het voetlicht gezet:

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15,16, 17.

De verschillende organisaties die aanwezig waren:

 • Lokale Pluktuin, lokale voedselproductie
 • Werkgroep Fairtrade Schiermonnikoog
 • Waterzooi en Schone Zee doe je mee?,
 • Energiecoörperatie De Sintrale
 • Werkgroep biodiversiteit en kringlooplandbouw Schiermonnikoog
 • Werkgroep Amnesty International Schiermonnikoog
 • De afdeling Zorg en welzijn van de gemeente Schiermonnikoog
 • Particulieren met handgemaakte producten van biologische oorsprong of up-cycling
 • De Hanze Hogeschool, onderwijs en onderzoek
 • Gemeente Schiermonnikoog

Dit betekent uiteraard niet dat er binnen SDG 6, 9 en 11 geen ontwikkelingen zijn.

De start van de markt was het hijsen van de vlag door de portefeuillehouder duurzaamheid en burgemeester Ineke van Gent. Sindsdien wappert de vlag iedere dag in de mast voor het gemeentehuis.

De gemeente Waalwijk gaat actief van start met de Global Goals! Ons motto voor duurzaamheid: Samen Duurzaam Vooruit. We gaan dus als gemeente vooruit, hand in hand met de inwoners, bedrijven en organisaties in onze samenleving. Met de Global Goals staan we nog in de kinderschoenen, maar vanwege onze grootse doelen en de acties die we ondernemen om hier succesvol in te zijn, geloven wij dat wij de Global Goals gemeente van het jaar kunnen zijn. We willen meer doen dan slechts een Global Goals label plakken op bestaande plannen; we willen een nieuwe community bouwen!

Gemeente Waalwijk

De gemeente Waalwijk is momenteel bezig met het opzetten van een krachtig en langdurig Global Goals netwerk met de hulp van een stel gepassioneerde vrijwilligers. Wij geven hen hierin de plaats onder de schijnwerpers, terwijl wij hen op de achtergrond zullen ondersteunen. Het doel van het netwerk is om Global Goals-gerelateerde initiatieven te bundelen in een Global Goals community en om samenwerkingen en nieuwe ideeën te faciliteren. Hiervoor is er al een plan van aanpak in de maak en zijn er twee geïnteresseerde vrijwilligers aan boord die we graag in onze boot willen houden. In maart starten we met een grootse kick-off: een Global Goals network event waar verschillende initiatieven en actoren elkaar kunnen vinden en wij zicht kunnen krijgen op wat er in de gemeente is, wat zij doen en hoe wij kunnen faciliteren. Onze Global Goals vlaggendag stond ook in het teken van informeren en enthousiasmeren. We hezen niet zomaar een vlag, maar gaven ook leuke en informatieve workshops aan zowel medewerkers als inwoners en bedrijven. Daarnaast hebben wij de Global Goals geïntroduceerd aan onze zustergemeente Unna in Duitsland en komen ze voor in onze duurzaamheidsvisie en aankomende omgevingsvisie en programmabegroting. Het Global Goals Plan van Aanpak omvat ook stappen voor het doorvoeren van de Global Goals in onze eigen organisatiecultuur.

Mondiale bewustwording begint lokaal. En als we alle voeten bij elkaar leggen, dan maken we grotere stappen.

Dilek Odabasi, Wethouder gemeente Waalwijk

Om een beeld te krijgen van hoe wij het beste invulling kunnen geven aan de Global Goals campagne zijn wij bij het SDG Fest in Bonn aanwezig geweest, waar we informatie opdeden van verschillende landen zowel als van de VNGI en de gemeentes Utrecht en Rheden. Ook waren wij aanwezig bij een Global Goals informatiebijeenkomst van de gemeente Oss en deden we extra informatie op bij de vrijwilligers in Oss, die de motor zijn achter hun Global Goals successen. Op basis van ons onderzoek wordt een plan van aanpak opgesteld, waarin we ons richten op drie pijlers: de eigen organisatie, inwoners(/maatschappelijke organisaties) en bedrijven. Onze eigen organisatie willen we inspireren, zodat duurzaam denken aan de hand van de Global Goals de norm wordt. Voor de overige pijlers willen we initiatieven waar nodig ondersteunen  en actoren verbinden om ware synergiën te creëren. Hiermee gaan we aan de slag met alle Global Goals en geven deze doelen een heldere definitie aan duurzaam Waalwijk.