Op nationale SDG actiedag, 25 september 2020, hebben een aantal kinderen, bestuursleden en directeuren van basisscholen en voortgezet onderwijs in gemeente Noordenveld de SDG Alliantie ondertekend.

Jaartal
2020
Gemeente

Zij willen ervoor zorgen dat kinderen tijdens hun schoolloopbaan voortdurend kennis, inzicht en vaardigheden opdoen. Zodat ze in hun dagelijkse leven de omvorming kunnen maken naar een wereld met meer welvaart en minder ongelijkheid. Waarin biodiversiteit en klimaat beschermd worden en iedereen in vrede met elkaar samenleeft. Voor zo’n wereld willen we onze kinderen de handvatten geven. 

Studenten van NHL Stenden helpen de scholen om de SDG doelen te vertalen naar de praktijk. Daarbij kijken zij mee hoe scholen de doelen kunnen verankeren in de visie en het beleid van de scholen. Dus hoe de SDG’s vertaald worden naar de realiteit van alle basisscholen en het voortgezet onderwijs in gemeente Noordenveld. Zo worden de SDG’s een mooi uitgangspunt om kinderen kennis te laten maken met de uitdagingen van de toekomst. Zo bieden we jongeren een duurzame toekomst als referentiekader in hun eigen leven. Hiermee volgt het onderwijs het voorbeeld van de gemeente Noordenveld, die zich ook heeft aangemeld als deelnemer van de campagne ‘Gemeenten4GlobalGoals’.

Met een Raad van Kinderen (van 10-12 jaar) hebben basisschoolkinderen in de gemeente Noordenveld de laatste jaren al veel gedaan aan duurzaamheid en denken mee hoe de toekomst eruit moet komen te zien. Deze Raad van Kinderen ging met het thema biodiversiteit aan de slag en gaf advies over de hulpvraag: ‘Hoe kan de gemeente Noordenveld met inwoners en organisaties samenwerken om de biodiversiteit in de regio te vergroten’. Een van hun adviezen was dat de gemeenteraad een motie moest indienen: ’Biodiversiteit dient het uitgangspunt te zijn in het groenbeleid van de gemeente’. Hiermee maakt de gemeente impact op Global Goals 13, 14, 15 en 17. Het mooie en unieke van de Raad van Kinderen is dat kinderen aan het denken worden gezet én de kinderen op hun beurt de gemeente aan het denken zetten. De ideeën van de Raad van Kinderen inspireren de gemeentemedewerkers tot andere ideeën. Maar het zet ook tot nadenken over hoe de gemeente kinderen en jongeren meer kan betrekken. Veel verschillende organisaties namen deel aan de dialoog met het onderwerp biodiversiteit. Op de publieke tribune zaten prinses Laurentien, daarnaast tientallen jongeren, ouders, boswachters, en andere stakeholders.

Lokale inclusie

Gemeente Noordenveld wil handelen in de geest van de doelen en verwijst hier op passende momenten naar. Zo koppelt gemeente Noordenveld haar inclusieagenda aan Global Goal 10 ‘Ongelijkheid verminderen’. Samen met inwoners, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers, ondernemers en instellingen zet gemeente zich in om ervoor te zorgen dat iedereen op alle levensterreinen zelfstandig en op voet van gelijkheid kan meedoen. De Global goals bieden een duidelijke richting en vormen een stimulans tot extra inspanning voor inclusieve en duurzame ontwikkelingen.

Volwassenen zouden écht moeten luisteren naar kinderen en jongeren! Deze nieuwe generaties kunnen ons inspireren. Pas als hun stem doorklinkt in ons beleid en onze plannen zijn we inclusief bezig met de klimaatdoelen.

– Kirsten Ipema, wethouder gemeente Noordenveld

Meer informatie