Op 25 september 2021 bestaan de Global Goals 6 jaar, een moment waarop wordt stilgestaan bij wat al is bereikt en wat er nog kan verbeteren. In deze week vinden er over de hele wereld evenementen plaats die het belang van Agenda 2030 aankaarten. Zo ook sportevenement Tilburg Ten Miles op 26 september.

Jaartal
2021
Gemeente

Tilburg4GlobalGoals

Gemeente Tilburg is al geruime tijd onderdeel van het Ggemeenten4GlobalGoals netwerk en werkt samen met andere gemeenten aan een duurzame wereld, zowel in het sociale als in het fysieke domein. Om bewustwording van de Agenda 2030 te vergroten, werkt gemeente Tilburg samen met haar lokale netwerk van burgers, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties aan verschillende initiatieven.

10 mijl, 17 doelen

Ook Midden-Brabants grootste sportevenement, de jaarlijkse Tilburg Ten Miles, wordt in 2021 in een sausje van de duurzame doelstellingen gedipt. Tilburg4GlobalGoals verbindt zich sinds 2020 als sponsor aan het evenement. 

Waar Global Goal 3 (goede gezondheid en welzijn) natuurlijk de meest voor de hand liggende connectie is met dit sportevenement, strekt de koppeling met de doelen veel verder. Zo vinden er deze dag meerdere evenementen plaats op het parcours waar voor iedereen een plek is. Er zijn bijvoorbeeld ook (kortere) routes die toegankelijk zijn voor rolstoel en scootmobiel (Goal 10, ongelijkheid verminderen). 

De doelen zullen op en rondom het parcours alom zichtbaar zijn om de deelnemers en toeschouwers bekender te maken met de visie en missie van gemeente en haar partners (Goal 17, partnerschap om de doelen te bereiken). De 17 doelen worden onder andere op het parcours gespoten, waarmee de 10 Engelse mijlen (16.092 meter) per kilometer worden gemarkeerd.