Koop maatschappelijk verantwoord in

Gemeenten hebben jaarlijks het hoogste aandeel in alle publieke bestedingen, ruim 37%. Dit betekent dat gemeenten een groot verschil kunnen maken door maatschappelijk verantwoord in te kopen (MVI). Door naast de prijs van de producten/diensten/werken ook te letten op de effecten van de inkoop op het milieu en op sociale aspecten, kunnen gemeenten duurzaamheidseisen stellen aan producten en diensten (zoals rondom CO2 uitstoot, circulariteit, mensenrechten, arbeidsparticipatie).

Door maatschappelijk verantwoord in te kopen geven gemeenten bovendien het goede voorbeeld, zoals bij de volledig circulaire bouw van het nieuwe stadskantoor in Venlo. In gemeente Wageningen is de inrichting van het stadhuis circulair ingekocht, waarbij aandachtig is gekeken naar sociale én duurzame inkoopvoorwaarden.

Gelijk aan de slag? Teken dan het Manifest Maatschappelijk Inkopen, zoals 121 gemeenten voor u. In het Manifest MVI zijn vergaande ambities vastgelegd, waar overheden zelf hun doelstellingen op bepalen. Deze worden vastgelegd in een actieplan.  

In Helmond zetten we belangrijke stappen in ons inkoopproces, we geven het goede voorbeeld, gesteund door het ministerie. In 2019 gaan we op een aantal grote aanbestedingen het nieuwe proces in de praktijk brengen. Dit sluit perfect aan bij de ambitie van het college; een duurzame, sociale en economisch vitale stad.

Wethouder Jos van Bree, Gemeente Helmond

Kijk voor meer informatie op de pagina Maatschappelijk Verantwoord Inkopen van PIANOo en de pagina Aanbesteden van de VNG.

Door maatschappelijk verantwoord in te kopen zorgt u voor duurzame consumptie- en productiepatronen (doel 12), bevordert u duurzame economische groei (doel 8), en bevordert u gendergelijkheid en het tegengaan van armoede door rekening te houden met arbeidsomstandigheden (doel 5 en 1).

gg 12