Buurtprojecten door kinderen en studenten

De grote inkomensverschillen in Nederland, met name in grote steden, onderstrepen dat er een belangrijke taak ligt voor gemeenten om ongelijkheid te verminderen door inclusie en het scheppen van gelijke kansen. Maar hoe breng je inwoners met hele andere achtergronden bij elkaar?

Stichting Move organiseert projecten waarbij kinderen uit minder bedeelde wijken en studenten aan elkaar worden gekoppeld. Tijdens deze kortlopende projecten maken de kinderen en studenten kennis met elkaars leefwerelden. Samen organiseren ze een buurtproject, op initiatief van de kinderen. De studenten gaan te werk als projectleiders en zorgen ervoor dat de plannen voor de buurt ook echt tot stand komen. De kinderen maken daarnaast een uitstapje naar het leven van de studenten. Kinderen leren via deze projecten hun eigen mogelijkheden kennen en ontdekken wat voor invloed ze kunnen hebben op hun eigen leefomgeving.

Voor gemeente Utrecht is het contact tussen verschillende bevolkingsgroepen in de wijk Ondiep een belangrijk doel, en daarom financiert de gemeente elk jaar een aantal Move-projecten vanuit het Krachtwijkenbudget. Bijvoorbeeld een project om een pleintje met geluidsoverlast en rotzooi op te knappen:

Ineens zie je dat studenten hun expertise kunnen inzetten voor iets dat mensen in hun hart raakt. In een uur tijd is er meer bereikt dan in jaren campagnevoeren. Kinderen krijgen een stem in hun eigen leefomgeving. Dat geeft hen de kans om dingen op te lossen, aan te pakken of bespreekbaar te maken. Als overheid verwachten we veel zelfredzaamheid van burgers en het is goed dat kinderen daar op een speelse manier mee in aanraking komen.

Marina, wijkadviseur Gemeente Utrecht

Met buurttrajecten zoals die van Move werkt u aan het vergroten van de leefbaarheid en samenhang in een wijk (doel 10), en laat u kinderen ontdekken dat ze invloed hebben op hun omgeving.

Neem dan een kijkje op https://www.stichtingmove.nl/. Move is actief in 10 steden.

gg-10

Global Goals in de Lokale Inclusie Agenda

Als eerste gemeente in Nederland verbindt Noordenveld haar onlangs gepresenteerde Lokale Inclusie Agenda met de Global Goals. Wethouder Zorg en Welzijn en Duurzaamheid Kirsten Ipema legt uit. ‘Ongelijkheid gaat ook over of iedereen kan meedoen.’

De VN-doelen sluiten goed aan op het beleid van de Drentse gemeente. Zo wil Noordenveld over twintig jaar helemaal klimaatneutraal zijn, en is een duurzame toekomst een van de speerpunten. “Op de achtergrond nemen we wel al een tijdje de Global Goals mee in al ons werk”, vertelt Ipema. “Het gaat om doelen die voor elke gemeente belangrijk zijn, zoals armoede en duurzaamheid. Het was dan ook niet meer dan logisch om dat ook mee te nemen bij het opstellen van de Lokale Inclusie Agenda.”

Inclusie is ook ongelijkheid verminderen in de gemeente.

Koppeling met Global Goals

Tijdens de Week van de Toegankelijkheid in oktober 2019 presenteerde Ipema de agenda, en ondertekende ze het Manifest Iedereen Doet Mee. De duidelijke koppeling die Noordenveld heeft gelegd tussen de Global Goals en het VN-Verdrag Handicap kreeg daarbij veel aandacht. De Global Goals en het VN-Verdrag versterken elkaar, stelt de wethouder.

“Veel gemeenten gebruiken de Global Goals specifiek als basis voor hun beleid. Dan komen ze ook automatisch terecht in het domein van het verdrag: het toegankelijker maken voor iedereen. Het VN-Verdrag zelf is misschien niet zo sexy, maar wanneer je het vertaalt naar ongelijkheid verminderen of iedereen doet mee, dan klinkt het al veel beter. Je moet het aansprekend maken, er reclame voor maken, als je iets wilt bereiken op dit vlak. De Global Goals zijn dus een mooie opstap en dus goed te koppelen aan het Verdrag. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Als mensen door een beperking niet kunnen meedoen, dat leidt tot schaamte en ongelijkheid en misschien zelfs tot armoede. Het was dus niet meer dan logisch om ze bij de Lokale Inclusie Agenda te betrekken.”

Lokale Inclusie Agenda

De koppeling tussen de Global Goals en het Verdrag krijgt vorm in de uitvoeringsagenda van de Lokale Inclusie Agenda. “Dit is echt de basis voor al de activiteiten die we de komende tijd hebben gepland om de ongelijkheid te verminderen in Noordenveld”, licht Ipema toe. “Het gaat niet alleen om fysieke drempels wegnemen, maar ook om de hele communicatie naar buiten toe. Daarbij zijn we juist gericht op mensen zonder beperking. We willen hen laten zien wat ze zelf kunnen doen met kleine acties om de gelijkheid te verbeteren. We zijn erg gericht op de samenleving. Als je daar acceptatie en begrip bereikt bereik je meer dan alleen maar fysieke maatregelen.”

Door een Lokale Inclusie Agenda op te stellen en die te koppelen aan de Global Goals, werkt uw gemeente aan het verminderen van ongelijkheid (doel 10), het inclusief maken van openbare ruimte (doel 11), en het werken aan goede gezondheid en welzijn (doel 3).

doelen gg