Ledenbrief nummer

Lbr. 23/001

Geachte leden van het college en de gemeenteraad,

Vanaf 1 januari 2023 heeft u een nieuwe verantwoordelijkheid en regierol ten aanzien van de informatiepunten digitale overheid (IDO’s). IDO’s zijn laagdrempelige, eerstelijnshulploketten in lokale bibliotheken, waar inwoners en ondernemers terecht kunnen met vragen over de digitale overheidsdienstverlening. In deze ledenbrief informeren we u over de Regeling specifieke uitkering voor Informatiepunten Digitale Overheid, wat u als gemeente moet doen en welke ondersteuning we u bij deze nieuwe regietaak bieden.